Інструкція для посади "Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтеромлінійником з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи збирання опор конструкцій відкритих підстанцій масою до 5 т;
      - способи встановлювання опор і конструкцій відкритих підстанцій масою до 1,5 т;
      - порядок компонування та складання ізоляторів і арматури в ізолюючі підвіски для ліній електропередач, розрахованих на напругу до 220 кВ;
      - способи з'єднування і приєднування проводів усіх марок перерізом до 70 мм2;
      - способи підіймання та кріплення проводів і тросів на опорах;
      - способи виготовляння, встановлювання та призначення шин, спусків перемичок і петель зі сталевих канатів і проводів усіх марок;
      - способи встановлювання обмежувачів вантажів і фідерних кронштейнів на опорах;
      - способи встановлювання розрядників;
      - види та способи встановлювання захисту для переходів;
      - правила користування механізованим такелажним обладнанням та інструментом.

1.4. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності зі спорудження повітряних ліній електропередачі, контактних мереж і відкритих розподільних пристроїв.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Збирання опор і конструкцій відкритих підстанцій масою до 5 т.

5.2. Установлювання та демонтаж опор і конструкцій відкритих підстанцій масою до 1,5 т.

5.3. Розкочування та підіймання тросів на опори повітряних ліній електропередачі, розрахованих на напругу до 500 кВ.

5.4. Розкочування та підіймання проводів на опори повітряних ліній електропередачі, розрахованих на напругу до 150 кВ.

5.5. Виготовляння спусків, перемичок, петель і напівпетель з проводів і тросів.

5.6. Установлювання розрядників.

5.7. Заготовляння й встановлювання захисту для переходів.

5.8. Складання ізоляторів і арматури в ізолюючі підвіски повітряних ліній електропередачі, розрахованих на напругу до 220 кВ.

5.9. З'єднування проводів і тросів перерізом до 70 мм2.

5.10. Розмічання й встановлювання ланцюжкових і еластичних струн на несучому тросі з землі.

5.11. Установлювання арматури на консолях і гнучких поперечках.

5.12. Встановлювання обмежувачів вантажів компенсованого анкерування, фіксаторних і фідерних кронштейнів на опорах.

5.13. Монтаж середнього анкерування на землі.

5.14. Підвішування несучого тросу із землі на опори.

5.15. Врізка ізоляторів у проводи та троси на землі.

5.16. Монтаж міжрейкових сполучень.

5.17. Монтаж проводів на повітряних лініях електропередачі, розрахованих на напругу до 1 кВ.

5.18. Виготовляння та приєднування тросових відтяжок до опор.

5.19. Комплектування жорстких поперечок.

5.20. Фарбування встановлених опор і конструкцій відкритих підстанцій.

5.21. Демонтаж проводів і тросів повітряних ліній електропередачі та контактних мереж, розрахованих на напругу від 1 до 150 кВ.

5.22. Випрямляння опор ліній електропередачі до 20 кВ.

5.23. Влаштовування залізобетонних кабельних каналів і аварійного маслотоку відкритих підстанцій.

5.24. Монтаж вводів повітряних ліній до будівель.