Інструкція для посади "Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтером-лінійником з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи розбивання котлованів і місць заглиблення паль на пікетах повітряних ліній електропередачі та контактних мереж;
      - способи збирання опор і конструкцій відкритих підстанцій масою від 5 до 10 т;
      - способи встановлювання опор і конструкцій відкритих підстанцій масою від 1,5 до 5 т;
      - порядок компонування та складання ізоляторів і арматури в ізолюючі підвіски для ліній електропередачі, розрахованих на напругу понад 220 кВ;
      - порядок фазування проводів повітряних ліній електропередач контактних мереж і методи перевіряння виконаних робіт за схемами;
      - способи з'єднування проводів і тросів перерізом понад 70 мм2;
      - способи розкочування багатодротяних проводів з кольорових металів;
      - порядок розкочування та підіймання тросів на опори повітряних ліній електропередачі, розрахованих на напругу понад 500 кВ і проводів від 150 до 500 кВ;
      - способи встановлювання дистанційних розпірок, гасителів вібрації на проводах і тросах повітряних ліній електропередачі й обмежувачів контактного проводу;
      - способи монтажу петель, напівпетель, гнучких поперечок, з'єднань, анкерних ділянок, монтажу і регулювання секційних роз'єднувачів;
      - правила регулювання проводів і тросів на лініях електропередачі, розрахованих на напругу до 150 кВ, і ланцюгів контактної підвіски на перегонах і станціях;
      - способи жорсткого анкерування проводів на опорах контактної мережі;
      - способи перекладання проводів і тросів на опорах повітряних ліній електропередачі, розрахованих на напругу до 500 кВ;
      - монтаж і демонтаж стрілок та місць перетину контактної мережі.

1.4. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи зі спорудження повітряних ліній електропередачі, контактних мереж і відкритих розподільних пристроїв.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Збирання опор і конструкцій відкритих підстанцій масою від 5 до 10 т.

5.2. Установлювання та демонтаж опор і конструкцій й відкритих підстанцій масою від 1,5 до 5 т, крім опор на тросових відтяжках, що встановлюються на фундаменти.

5.3. З'єднування проводів і тросів перерізом понад 70 мм2.

5.4. Розкочування багатодротяних проводів із кольорових металів.

5.5. Розкочування та підіймання тросів на опори повітряних ліній електропередачі напругою понад 500 кВ і проводів від 150 до 500 кВ.

5.6. Кріплення проводів на штирових ізоляторах.

5.7. Складання ізоляторів і арматури на ізолюючі підвіски для повітряних ліній електропередачі, розрахованих на напругу понад 220 кВ.

5.8. Установлювання гасителів вібрації та дистанційних розпірок на проводах і тросах.

5.9. Перекладання проводів і тросів на опорах повітряних ліній електропередачі, розрахованих на напругу до 500 кВ.

5.10. Натягування та регулювання проводів і тросів на повітряних лініях електропередачі, розрахованих на напругу до 150 кВ.

5.11. Монтаж петель і напівпетель.

5.12. Монтаж шлейфів трипрольотних з'єднань анкерних ділянок.

5.13. Установлювання ланкових і еластичних струн з монтажної вишки.

5.14. Установлювання обмежувачів контактного проводу.

5.15. Установлювання одно- та двоколійних консолей.

5.16. Монтаж гнучких поперечок.

5.17. Монтаж середніх анкерів з монтажної вишки.

5.18. Установлювання електричних сполучень та відводів усіх типів.

5.19. Жорстке анкерування несучого троса, живильних і підсилюючих проводів.

5.20. Підіймання ланцюгової підвіски під п'яту консолі і переведення у сідло.

5.21. Демонтаж проводів і тросів повітряних ліній електропередачі напругою понад 150 кВ.