Інструкція для посади "Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності підприємства (цеху) бурових робіт;
      - технічні вимоги, характеристики, конструкційні особливості інструменту, який отримує майданчик і відправляє буровим бригадам;
      - устаткування майданчика;
      - правила приймання і здавання устаткування та інструменту після ремонту;
      - організацію постачання і складського господарства;
      - порядок складання заявок на матеріали і транспорт;
      - основи технології, економіки та організацію виробництва бурових робіт;
      - норми і розцінки на роботи;
      - основи трудового законодавства;
      - чинне положення з оплати праці;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує своєчасне і комплексне забезпечення виробничих бригад матеріалами, устаткуванням, інструментом і запасними частинами за графіками завезення і заявками споживачів.

2.2. Визначає щоденну потребу в транспортних засобах і вантажопідіймальних механізмах для доставляння матеріально-технічних ресурсів на об'єктах робіт.

2.3. Організовує підготовку до виробничого споживання й укомплектування матеріально-технічних ресурсів.

2.4. Організовує постійну взаємодію з цехами бази виробничого обслуговування з ремонту і виготовлення інструменту та інших виробів, необхідних для виробничих бригад.

2.5. Організовує отримання з центрального складу підприємства (цеху) бурових робіт та від інших постачальників необхідних матеріально-технічних ресурсів.

2.6. Організовує ведення установленої оперативно-технічної документації, обліку наявності руху і технічного стану спуско-підіймального та іншого інструменту, його виробітку, своєчасного проходження дефектоскопії стропів, елеваторів, а також опис і відбракування непридатного інструменту.

2.7. Забезпечує складання відповідної звітності про діяльність інструментального майданчика.

2.8. Забезпечує збирання та здавання лому чорних і кольорових металів.

2.9. Забезпечує безпечні та здорові умови праці, дотримання правил технічної та протипожежної безпеки.

2.10. Забезпечує складання та своєчасне подання встановленої звітності.

2.11. Керує працівниками, зайнятими на майданчику.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.