Інструкція для посади "Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для влаштування укріплювальних смуг та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи, технічні характеристики машини, якою керує;
      - правила її експлуатації, технічного обслуговування та ремонту;
      - причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей;
      - правила та методи виконання робіт за технологією й вимоги до якості робіт;
      - режими змащування;
      - норми витрат паливних і мастильних матеріалів, способи їх економії;
      - слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин;
      - правила дорожнього руху;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує машиною для влаштування укріплювальних смуг під час виконання особливо складних і відповідальних робіт з будівництва та ремонту магістральних і шосейних автомобільний доріг міждержавного та міжміського сполучення, вулиць загальноміського значення зі значною інтенсивністю руху транспорту.

2.2. Здійснює контроль за дотриманням технології виконання робіт, вимог до якості робіт.

2.3. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини, якою керує, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.