Інструкція для посади "Машиніст крана автомобільного 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст крана автомобільного 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи водієм автомобіля та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду – не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи, технічні характеристики крана;
      - основи технологічного процесу монтажу технологічного устаткування, стапельного та секційного складання виробів, конструкцій складальних і розбирання елементів будівель і споруд;
      - визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом;
      - правила експлуатації крана та виконання робіт, у тому числі в охоронній зоні поблизу ліній електропередач, інженерних комунікацій та мереж, мостів, шляхопроводів, на діючих підприємствах;
      - правила заправляння крана автомобільного;
      - технічні умови на ремонт, випробування та здавання в експлуатацію вузлів, агрегатів, електричного устаткування;
      - правила експлуатації та технічного обслуговування;
      - причини виникнення та способи виявлення несправностей у роботі крана автомобільного;
      - правила монтажу та демонтажу робочого та навісного устаткування;
      - правила виконання слюсарного обробляння вузлів та деталей із використанням універсальних пристроїв;
      - будову та правила експлуатації ручного, механізованого, електричного, пневматичного слюсарного та електрослюсарного інструменту, контрольно-вимірювальних приладів;
      - вимоги до якості робіт;
      - правила дорожнього та приоб'єктного руху;
      - правила використання встановленої сигналізації;
      - режими змащування вузлів та деталей;
      - норми витрат паливних та мастильних матеріалів та способи їх економії;
      - слюсарну та електрослюсарну справи з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин;
      - правила ведення первинної технічної документації;
      - правила дотримання вимог електричної та пожежної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує кранами автомобільними вантажопідйомністю до 6,3 т включно під час простих монтажних робіт, робіт з навантажування, перевантажування та транспортування елементів будівельних конструкцій, конструкцій мостів та шляхопроводів, штучних, сипких, лісових та інших аналогічних вантажів.

2.2. Керує автомобільним краном відповідно до зазначених нижче параметрів під час будівельних, монтажних, навантажувально-розвантажувальних та ремонтно-будівельних робіт.

2.3. Виконує щозмінне технічне обслуговування крана, бере участь у його плановому запобіжному ремонті, перевіряє стан приладів безпеки і контролю.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст крана автомобільного 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.