* *
Інструкція для посади "Провідний інженер гірничорятувальної служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер гірничорятувальної служби" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера (районний) гірничорятувальної служби I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інші настановчі і нормативні документи, що стосуються діяльності і перспективи розвитку гірничорятувальної служби;
      - технологію ведення робіт;
      - використовувані засоби механізації, показники небезпеки;
      - рівень підготовленості обслуговуваних підприємств для рятування людей та ліквідації аварій та забезпеченості засобами пожежогасіння, рятування і саморятування людей;
      - наукові основи, технологію, тактику та організацію аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації аварій різних видів: диспозиції виїздів у підрозділах і використання спеціальної техніки на обслуговуваних підприємствах;
      - порядок відправлення особового складу і технічних засобів на ліквідацію аварій;
      - нормативні і методичні документи та положення щодо профілактики аварій;
      - порядок розроблення і погодження планів ліквідації аварій;
      - терміни подання і складання звітних документів і заявок;
      - методичні положення щодо виготовлення депресійних, газових і радіаційних знімань;
      - документацію аналітичних лабораторій та інших структурних підрозділів, які займаються профілактичною роботою на обслуговуваних об'єктах;
      - норми засобів пожежогасіння в різних місцях і гірничих виробках;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер гірничорятувальної служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер гірничорятувальної служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер гірничорятувальної служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер гірничорятувальної служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи щодо удосконалення оперативно-технічної діяльності та підвищення боєготовності підрозділів гірничорятувальної служби.

2.2. Особисто бере участь у роботі командного пункту під час ліквідації аварії.

2.3. Аналізує роботи з ліквідації аварій, розробляє і реалізує заходи щодо покращання оперативно-технічної роботи.

2.4. Контролює оперативно-технічну готовність підрозділів, виконання графіків несення служби та спеціальної підготовки підрозділів і командного складу, розпорядку дня в підрозділах.

2.5. Впроваджує нормативні, розпорядчі та методичні документи, які регламентують діяльність служби.

2.6. Визначає потребу в технічних засобах та матеріалах аварійного призначення, контролює правильне їх використання, обслуговування і зберігання, терміни ремонту і готовність до негайного застосування.

2.7. Організовує метрологічне забезпечення апаратури, обладнання і спеціальних технічних засобів, установлює періодичність перевірок засобів вимірювання і розробляє графіки їх проведення.

2.8. Бере участь у розробленні табеля технічного оснащення, проведенні випробувань, впровадженні нових технічних засобів і способів ведення аварійно-рятувальних, технічних та водолазних робіт.

2.9. Здійснює контроль за профілактичною діяльністю відповідних служб, підрозділів на обслуговуваних підприємствах; готовність шахтових гірничорятувальних станцій до виконання своїх обов'язків; виконання робіт щодо запобігання аварій; підвищення протиаварійної готовності підприємств.

2.10. Забезпечує своєчасне проведення на обслуговуваних об'єктах депресійних, газових і радіаційних знімань, контролює роботу газоаналітичних лабораторій.

2.11. Бере участь у виробленні й реалізації планів дислокацій підрозділів центральної служби і шахтових гірничорятувальних станцій; розробленні диспозицій виїздів підрозділів на аварії.

2.12. Надає методичну і технічну допомогу підрозділам в проведенні раціоналізаторської винахідницької роботи.

2.13. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення програм і тематики підготовки рядового і командного складу підрозділів.

2.14. Веде встановлений облік, звітність, документацію з оперативно-технічної, профілактичної та іншої роботи.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер гірничорятувальної служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер гірничорятувальної служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер гірничорятувальної служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер гірничорятувальної служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер гірничорятувальної служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер гірничорятувальної служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер гірничорятувальної служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер гірничорятувальної служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер гірничорятувальної служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер гірничорятувальної служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер гірничорятувальної служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер гірничорятувальної служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер гірничорятувальної служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер гірничорятувальної служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер гірничорятувальної служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер гірничорятувальної служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.