Інструкція для посади "Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи, технічні характеристики снарядів, установок, якими керує;
      - причини виникнення несправностей, способи їх виявляння та усунення;
      - правила й інструкції з експлуатації, монтажу та демонтажу, технічного обслуговування та ремонту;
      - технічні вимоги до якості робіт;
      - режими змащування;
      - норми витрат паливних і мастильних матеріалів, способи їх економії;
      - слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.

1.4. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує механічним устаткуванням землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок під час розробляння грунту землесосними снарядами та грунтонасосними установками на: днопоглиблювальних роботах; спорудженні насипів і дамб, вимиванні котлованів, каналів, бюветів; намиванні площ, добуванні піску тощо.

2.2. Виконує щозмінне технічне обслуговування механічного устаткування снарядів, установок, агрегатів та механізмів, бере участь у їх плановому запобіжному ремонті.

2.3. Керує: механічним устаткуванням землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок з водо-продуктивністю до 1000 м3/год включно; грунтонасосною установкою пересувною на тракторі класу тяги 3 т, потужністю до 43 кВт з водопродуктивністю до 360 м3/год; насосною установкою (станцією) пересувною на тракторі класу тяги 3 т, потужністю до 43 кВт і водопродуктивністю до 360 м3/год.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.