Інструкція для посади "Опоряджувальник будівельний 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Опоряджувальник будівельний 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією 2 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види та властивості основних видів матеріалів, що застосовуються під час виконання малярних, шпалерних, штукатурних, лицювальних робіт, виготовлення гіпсових плит для коробів вентиляції;
      - способи підготування поверхні для фарбування, обклеювання, обштукатурювання, облицьовування плитками та настилання підлог із плитки;
      - способи варіння клею;
      - способи розкроювання шпалер;
      - способи приготування розчинів із сухих сумішей, їх призначення;
      - правила приготування за визначеним складом мастик для кріплення сухої штукатурки;
      - способи улаштовування вентиляційних коробів;
      - властивості соляної кислоти та допустиму міцність розчину;
      - способи встановлення та кріплення плиток;
      - прийоми роботи з рівнем;
      - призначення та будову ручного інструменту, пристроїв, механізмів, що застосовуються під час виконання робіт;
      - основні вимоги до якості виконання робіт;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи під час фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь, обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки, облицювання керамічними, скляними та іншими плитками.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Опоряджувальник будівельний 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Підготовка поверхонь під малярні, штукатурні та лицювальні роботи.

5.2. Приготування шпаклювальних сумішей за визначеним складом.

5.3. Шпаклювання поверхонь вручну.

5.4. Розрівнювання шпаклювальної суміші, приготовленої механізованим способом.

5.5. Ґрунтування поверхонь пензлями, щітками, валиками, ручними фарбопультами.

5.6. Шліфування обґрунтованих, пофарбованих та прошпакльованих поверхонь вручну та механізованим способом.

5.7. Покривання поверхонь лаками на бітумній основі, олійними та водоемульсійними фарбами.

5.8. Нарізання шпалер та обклеювання поверхонь.

5.9. Приготування та нанесення клейової суміші.

5.10. Просте обштукатурювання поверхонь.

5.11. Ремонт простої штукатурки.

5.12. Суцільне вирівнювання поверхонь.

5.13. Насікання поверхонь механізованим інструментом.

5.14. Натягування металевої сітки на готовий каркас.

5.15. Обмазування розчином дротяної сітки.

5.16. Підмазування місць прилягання до стін наличників та плінтусів.

5.17. Приготування розчинів із готових сухих сумішей.

5.18. Провішування поверхні, виставлення марок та маяків, прибивання та приклеювання листів сухої штукатурки.

5.19. Обконопачування коробок та місць прилягання великопанельних перегородок.

5.20. Збирання, розбирання та очищання форм для відливання плит і блоків вентиляційних коробів.

5.21. Відливання плит з укладанням арматури.

5.22. Зачищання та підмазування плит і блоків вентиляційних коробів.

5.23. Перетирання штукатурки.

5.24. Облицювання плитками на розчині суцільної прямолінійної поверхні стін із товщиною швів понад 2 мм та підлог за підготовленими маяками.

5.25. Заповнювання розчином швів між плитками.

5.26. Улаштовування вирівнювального шару.

5.27. Розбирання плитки облицьованої поверхні.

5.28. Підготування плитки для облицювання поверхні стін та настилання підлог.

5.29. Перерубування та припасовування плитки з підточуванням кромок.

5.30. Свердління отворів у плитках.

5.31. Приготування розчинів та мастик для кріплення плиток.

5.32. Приготування розчинів для промивання облицьованих поверхонь.

5.33. Облицьовування підлоги плитами з литого каменю.

5.34. Приготування розчину за визначеним складом для самовирівнювальної підлоги.