Інструкція для посади "Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи оператором-термістом на пересувних термічних установках 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову й електричні схеми установок з програмним керуванням, правила їх налагоджування, обслуговування, поточного ремонту;
      - вибирання режимів повного (об'ємного) термічного обробляння;
      - методи контролю якості термічного оброблення зварних з'єднань;
      - правила здавання технічної документації з термічного обробляння.

1.4. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні роботи під час термічного обробляння відповідальних зварних з'єднань.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор-терміст на пересувних термічних установках 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Місцеве термічне обробляння важкодоступних зварних з'єднань труб з низьковуглецевих і легованих сталей з використанням індукційних установок струму підвищеної частоти 2500-8000 Гц з програмним керуванням.

5.2. Місцеве термічне обробляння важкодоступних зварних з'єднань трубопроводів І, II і III контурів атомних електростанцій з водоводяними, уран-графітовими реакторами і реакторами на швидких нейтронах з використанням електричних методів нагрівання.

5.3. Місцеве термічне обробляння зварних з'єднань великогабаритного технологічного устаткування (барабанів, апаратів тощо), а також зварних з'єднань труб з патрубками цього устаткування з використанням індукційних установок струму підвищеної частоти 2500-8000 Гц з програмним керуванням.

5.4. Повне (об'ємне) термічне обробляння трубопроводів (паропроводів ТЕС) з використанням індукційних установок, струму підвищеної частоти 2500-8000 Гц з програмним керуванням.

5.5. Повне (об'ємне) термічне обробляння корпусних технологічних конструкцій з використанням газополум'яного нагрівання з регулюванням процесу нагрівання з пультів дистанційного або програмного керування.

5.6. Підключання й обслуговування приладів і схем програмного керування процесом термічного обробляння.

5.7. Поточний ремонт приладів й апаратури пультів дистанційного та програмного керування процесом термічного обробляння.