* *
Інструкція для посади "Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства;
      - перспективи розвитку шахт;
      - технологію робіт підземного транспорту, комплексу шахтової поверхні, виробничі потужності, режими роботи і конструкції гірничотранспортного обладнання та засобів механізації допоміжних робіт;
      - правила технічної експлуатації обладнання;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід удосконалення технологічних схем і організації праці на шахтовому транспорті та поверхневому комплексі;
      - основи економіки і організації виробництва, праці і управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує проведення єдиної технологічної політики, удосконалення та розвиток транспортної системи на шахтах; безперебійну роботу засобів внутрішньошахтового транспорту; створення безпечних і здорових умов праці на підземному транспорті і технологічному комплексі поверхні шахт.

2.2. Визначає умови, ділянку застосування шахтового транспорту та поверхневого технологічного комплексу і потребу в цьому обладнанні.

2.3. Організовує заміну чи модернізацію, облік використання обладнання.

2.4. Бере участь: у розробленні та впровадженні організаційно-технічних заходів, спрямованих на зниження трудомісткості робіт на внутрішньошахтовому транспорті та технологічному комплексі поверхні шахт, усунення простоїв і повнішого використання робочого часу; у визначенні потреб у матеріально-технічних ресурсах для підземного транспорту та поверхні, його розподілу; в проведенні промислових випробувань експериментальних зразків обладнання та засобів шахтового транспорту; в плануванні розвитку гірничих робіт; у розгляді проектів і технічної документації з експлуатації нового шахтового обладнання; у розгляді та погодженні проектів шахт, які заново будуються та реконструюються; у розробленні та здійсненні заходів щодо запобігання аварій на шахтовому транспорті; в перевірках дотримання правил і норм охорони праці.

2.5. Аналізує роботу дільниць підземного транспорту і технологічного комплексу поверхні шахт; причини виробничого травматизму на транспорті.

2.6. Контролює: роботу підземного транспорту та поверхні шахт; виконання планів і заходів щодо розвитку та удосконалення транспортної мережі; комплексність постачання на шахту гірничотранспортного обладнання і його монтаж; дотримання норм, режимів та технічних умов експлуатації і ремонту гірничотранспортного обладнання; виготовлення запасних частин та капітальний ремонт обладнання на ремонтних заводах.

2.7. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації і звітності.

2.8. Керує працівниками відділу.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний гірник з підземного транспорту і поверхні шахт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.