Інструкція для посади "Машиніст млинів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст млинів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста млинів (збагачення та брикетування вугілля) 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принцип роботи млинів, класифікаторів, сепараторів та іншого обслуговуваного обладнання;
      - схему ланцюга апаратів, принципи роботи приладів автоматичного контролю та регулювання, правила користування ними;
      - технологію подрібнення матеріалів;
      - блокувальні та пускові пристрої;
      - призначення подрібнення, класифікації та обезводнення;
      - властивості матеріалів, що подаються на подрібнення;
      - задану тонкість помелу та густоту пульпи;
      - вимоги до сировини, шламу, подрібненого матеріалу;
      - встановлену сигналізацію;
      - призначення реагентів, що подаються до циклу подрібнення;
      - способи визначення густоти шламів;
      - слюсарну справу.

1.4. Машиніст млинів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст млинів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст млинів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст млинів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес подрібнення, класифікації, сепарації та просівання матеріалів на обладнанні, крім указаного у вищих розрядах.

2.2. Регулює подавання матеріалів або різних компонентів, реагентів та повітря в млин.

2.3. Обслуговує і спостерігає за роботою млинів, розтиральних машин, класифікаторів, сепараторів, гідроциклонів, конвеєрів, куледозаторів, тріскоуловлювачів, автоматичних приладів контролю та регулювання; за наявністю і температурою масла у масляній системі млинів.

2.4. Здійснює завантаження матеріалів, куль, стрижнів у млини; регулювання ступеня подрібнення матеріалів; обслуговування процесу подрібнення та класифікації на автоматичному контролі; видалення сторонніх предметів, добір проб; спостереження за виходом продукції та контроль за її якістю.

2.5. Налагоджує млини відповідно до заданого грануляційного складу матеріалів; проводить заміну сит і футерування млинів; вивантаження продукту з млинів та зливання пульпи; у разі потреби - осадження, згущення, фільтрацію, промивання, сушіння, розфасовку, зважування матеріалів, готового продукту.

2.6. Визначає якість подрібненого матеріалу за приладами та аналізом.

2.7. Регулює подання подрібнених матеріалів на грохоти, живильники, конвеєри, елеватори, бункери.

2.8. Виконує чищення та змащування обладнання, виявляє та усуває неполадки в його роботі.

2.9. Виконує стропальні роботи.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст млинів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст млинів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст млинів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст млинів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст млинів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст млинів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст млинів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст млинів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст млинів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст млинів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст млинів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст млинів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст млинів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст млинів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст млинів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст млинів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі ведення процесу подрібнення графіту, талька; ведення процесу сухого подрібнення мінеральної сировини на установках струминного помелу з сепарацією та уловлюванням продуктів; ведення процесу подрібнення матеріалів на аеросушильних млинах, безкульових млинах з замкненим циклом подрібнення та класифікації матеріалів, на млинах самоподрібнення типу "Каскад"; ведення процесу подрібнення й класифікації матеріалів з складною схемою збагачування; одночасного обслуговування автоматизованих систем керування секціями, що складаються з чотирьох або більше млинів, та іншого збагачувального обладнання: сепараторів, гідроциклонів, класифікаторів, конвеєрів, живильників тощо.