Інструкція для посади "Кіномеханік 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кіномеханік 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кіномеханіка 4-го розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, технічні характеристики, способи регулювання, юстирування та налагодження проекційної і звуковідтворюючої апаратури всіх видів кіновідеоустановок;
      - правила заміни та установки магнітних звуковідтворюючих головок з використанням тест-фільмів та вимірювальних приладів;
      - принципи синхронізації проекційної апаратури з апаратами звуковідтворення під час демонстрації фільму на декількох плівках;
      - методи виявлення та способи усунення пошкоджень фільмокопій та магнітних фонограм;
      - будову та правила користування пультом керування;
      - принцип будови динамічної електрореклами;
      - монтажні схеми і креслення кіновідеоустановок.

1.4. Кіномеханік 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кіномеханік 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кіномеханік 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кіномеханік 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Демонструє фільми та проводить технічне обслуговування всіх видів кіновідеоустановок.

2.2. Здійснює комплексну перевірку, налагодження, регулювання, юстирування та поточний ремонт проекційної, звуковідтворюючої апаратури, підсилюючих пристроїв, апаратури синхронізації, електросилових та електророзподільних пристроїв.

2.3. Виконує роботи з монтажу та заміни кінотехнічного устаткування.

2.4. Здійснює технічний нагляд за електромережею та електрообладнанням кіновідеоустановки.

2.5. Вживає заходів щодо запобігання та усунення пошкоджень, що виникають під час роботи устаткування.

2.6. Контролює забезпеченість апаратної усім необхідним для виконання безперебійної демонстрації кінофільмів (технічною документацією, устаткуванням, інструментом, технологічною оснасткою, фільмокопіями, матеріалами, комплектуючими частинами, вантажно-розвантажувальними засобами тощо).

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кіномеханік 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кіномеханік 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кіномеханік 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кіномеханік 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кіномеханік 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кіномеханік 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кіномеханік 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кіномеханік 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кіномеханік 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кіномеханік 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кіномеханік 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кіномеханік 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кіномеханік 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кіномеханік 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кіномеханік 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кіномеханік 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.