Інструкція для посади "Кіномеханік 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кіномеханік 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кіномеханіка 3-го розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та технічні характеристики кінопроекційної, звуковідтворюючої апаратури та допоміжного обладнання на пересувних та стаціонарних широкоплівкових кіноустановках;
      - монтажну схему кіноустановки;
      - основи електротехніки, кінопроекційної техніки, звукотехніки, акустики в обсязі шкільної програми і програми професійного училища;
      - зміст технічних оглядів і ремонтів;
      - причини несправностей у роботі апаратури, способи щодо їх запобігання та усунення;
      - призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами і пристроями;
      - інструкції з визначення технічного стану фільмокопій, причини пошкодження фільмокопій та заходи щодо їх запобігання та усунення;
      - особливості панорамної, широкоформатної проекції та стереофонічного звуковідтворення;
      - нестандартне кіностудійне проекційне та звуковідтворююче устаткування;
      - правила поводження з кіноматеріалами з великою кількістю склейок під час монтажу, озвучування та перезапису;
      - будову та правила користування пультом керування.

1.4. Кіномеханік 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кіномеханік 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кіномеханік 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кіномеханік 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Демонструє фільми на кіноустановках, обладнаних широкоплівковою кінопроекційною апаратурою стаціонарного або пересувного типу та фільми на відеоносіях на відеоустановках, обладнаних відеопроекційною апаратурою.

2.2. Проводить технічне обслуговування широкоплівкової кінопроекційної апаратури.

2.3. Здійснює кінопоказ з 2 - 3 плівок при синхронному звуковідтворенні з однієї чи двох магнітних фонограм разом з демонстрацією зображення.

2.4. Здійснює кінопоказ з кілець магнітної плівки і зображення під час процесів озвучування фільмів, дублювання, укладання тексту.

2.5. Демонструє лавандові фільмокопії (рівноцінні негативу), а також фільмокопії після реставраційної обробки.

2.6. Виконує роботи з перевірки та випробування нової і капітально відремонтованої апаратури та обладнання.

2.7. Визначає технічний стан фільмокопій і магнітних фонограм.

2.8. Ремонтує і синхронізує фільмокопії і магнітні фонограми.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кіномеханік 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кіномеханік 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кіномеханік 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кіномеханік 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кіномеханік 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кіномеханік 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кіномеханік 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кіномеханік 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кіномеханік 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кіномеханік 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кіномеханік 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кіномеханік 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кіномеханік 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кіномеханік 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кіномеханік 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кіномеханік 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.