Інструкція для посади "Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови на сировину, напівфабрикати та готову продукцію;
      - правила та способи приймання та контролю матеріалів;
      - устаткування та технологічний процес виробництва на дільниці, яку обслуговує;
      - правила роботи на високовольтних установках;
      - призначення та правила користування контрольно-вимірювальним інструментом;
      - види браку та способи його усунення;
      - правила оформлення результатів контролю.

1.4. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає та контролює склотканини, лакотканини, просочені бавовняні та скляні тканини, папір та електроізоляційні трубки.

2.2. Випробовує лакотканини та склолакотканини на пробивну напругу на високовольтних установках потужністю до 15 кВт.

2.3. Перевіряє маслостійкість, бензостійкість та швидкість розклеювання лакотканин та склотканин.

2.4. Визначає вміст смоли легких та розчинних речовин у просочених бавовняних та скляних тканинах, папері.

2.5. Контролює технологічний процес виготовлення матеріалів.

2.6. Визначає метраж лакотканин і склолакотканин та ширину полотна.

2.7. Відбраковує матеріали за зовнішнім виглядом.

2.8. Класифікує брак за видами та своєчасно вживає заходів щодо його усунення.

2.9. Оформляє записи результатів контролю.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер у виробництві електроізоляційних матеріалів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.