Інструкція для посади "Начальник господарства реагентного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник господарства реагентного" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності реагентного господарства і залізничної дільниці, установки піногасіння;
      - технологічну схему і схему трубопроводів, що зв'язують реагентне господарство з об'єктами заводу;
      - правила організації ремонтних робіт;
      - діючі державні стандарти;
      - норми витрат сировини;
      - організацію роботи реагентного господарства і локомотивних бригад;
      - основи економіки, організації виробництва, праці і керування;
      - навички роботи з персоналом;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Начальник господарства реагентного призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник господарства реагентного підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник господарства реагентного керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник господарства реагентного під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю реагентного господарства, залізничної дільниці, установки піногасіння.

2.2. Забезпечує постачання виробничих дільниць реагентами.

2.3. Організовує приймання реагентів.

2.4. Контролює відповідність продукції вимогам діючих стандартів.

2.5. Забезпечує максимальне використання виробничих потужностей, повне завантаження і технічно правильну експлуатацію обладнання, залізничних шляхів, тепловозів, пристроїв.

2.6. Визначає обсяги ремонтних робіт, складає проекти графіків планово-запобіжних ремонтів і контролює їх виконання.

2.7. Складає заявки на обладнання і матеріали.

2.8. Проводить технічну підготовку персоналу.

2.9. Веде установлену документацію.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник господарства реагентного має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник господарства реагентного має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник господарства реагентного має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник господарства реагентного має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник господарства реагентного має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник господарства реагентного має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник господарства реагентного має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник господарства реагентного має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник господарства реагентного має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник господарства реагентного несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник господарства реагентного несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник господарства реагентного несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник господарства реагентного несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник господарства реагентного несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник господарства реагентного несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник господарства реагентного несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.