* *
Інструкція для посади "Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва сирого картопляного або кукурудзяного крохмалю;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, допоміжних матеріалів і готової продукції;
      - методи контролю і регулювання технологічного режиму;
      - державні стандарти та технічні умови на сировину і готову продукцію;
      - норми витрат сировини та допоміжних матеріалів;
      - будову і правила експлуатації технологічного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила ведення обліку та звітності.

1.4. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання сирого картопляного або кукурудзяного крохмалів.

2.2. У процесі одержання картопляного крохмалю: транспортує та миє картоплю, подрібнює її на подрібнювальних машинах, виділяє картопляний сік з кашки і здійснює рафінування крохмальної суспензії на ситах; промиває крохмаль на гідроциклонах, зневоднює крохмаль на центрифугах і вакуум-фільтрах.

2.3. У процесі одержання кукурудзяного крохмалю: проводить замочування кукурудзяного зерна в замочувальних чанах і грубе подрібнення замоченого зерна в дробарках; виділяє зародок на гідроциклонах, здійснює тонке подрібнення кашки на подрібнювальних машинах, відділяє крохмаль від зародка і м'язги на ситах.

2.4. Проводить сепарування крохмального молока на відцентрових сепараторах, флотаційних машинах і камерах, електрофлотаторах.

2.5. Регулює і підтримує заданий режим технологічного процесу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів і візуальним спостереженням.

2.6. Налагоджує технологічний режим і роботу основного та допоміжного устаткування для перероблення картоплі та кукурудзи.

2.7. Забезпечує задану якість і вихід продукції, яка виробляється.

2.8. Веде технічну документацію.

2.9. Виконує нескладний ремонт устаткування та комунікацій.

2.10. Приймає та веде облік сировини, допоміжних матеріалів і здає готову продукцію.

2.11. Керує підпорядкованим персоналом, забезпечує безперервність технологічного процесу.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник одержання сирого крохмалю 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.