* *
Інструкція для посади "Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19. Коксохімічне виробництво", що затверджен наказом міністерства промислової політики України 18.01.2002 N 28. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сирого бензолу 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес добування сирого бензолу з коксового газу;
      - будову бензольної розподілювальної колони, дефлегматора, конденсатора та сепаратора;
      - вимоги державних стандартів до якості бензолу;
      - властивості вбірного масла та сирого бензолу;
      - спосіб визначення питомої ваги бензолу.

1.4. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання сирого бензолу шляхом добування його з коксового газу на агрегатах з годинною продуктивністю понад 3 т.

2.2. Заміряє рівень бензолу в мірниках.

2.3. Відбирає проби вбірного масла.

2.4. Забезпечує безперервне та рівномірне надходження в бензольні колони вбірного масла, пари й води.

2.5. Стежить за роботою сепаратора.

2.6. Контролює стікання масла, флегми.

2.7. Виводить задану кількість оборотного вбирного масла для регенерації.

2.8. Відбирає проби бензолу та полімерів.

2.9. Ремонтує устаткування, що обслуговується.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник одержання сирого бензолу 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.