* *
Інструкція для посади "Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - асортимент глянцювальної карамелі та драже;
      - рецептури та технологічний режим приготування сиропу, восковожирової суміші й глянцювання;
      - будову дражувальних котлів, апаратів безперервної дії, контрольно-вимірювальних приладів, правила експлуатації та правила поводження з ними;
      - заходи запобігання й усунення бою карамелі та драже у процесі обробки.

1.4. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Глянцює карамель і драже у дражувальних котлах.

2.2. Готує восковожирову суміш і цукровий сироп.

2.3. Завантажує та розвантажує дражувальні котли.

2.4. Дозує за заданою рецептурою цукровий сироп, барвники, восковожирову суміш.

2.5. Пускає та зупиняє дражувальні котли.

2.6. Регулює процес глянцювання кондитерських виробів.

2.7. Відбраковує готову продукцію.

2.8. Глянцює карамель і драже в апаратах безперервної дії (барабанах).

2.9. Вмикає апарат і регулює надходження карамелі та драже у секції апарата.

2.10. Заповнює дозатори компонентами: сиропом, глянцем, тальком.

2.11. Регулює роботу дозаторів.

2.12. Стежить за процесом обкачування та якістю глянцювання.

2.13. Подає повітря для підсушування.

2.14. Виявляє та усуває несправності в роботі обслуговуваного апарата безперервної дії.

2.15. Запобігає порушенням технологічного режиму.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Глянцювальник карамелі та драже 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.