Інструкція для посади "Цукерник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Цукерник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією цукерника 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технології приготування напівмеханізованим способом або вручну різних цукерок і напівфабрикатів, національних ласощів;
      - вимоги до якості мас для розмазних цукерок;
      - правила та прийоми завантаження транспортера, розмазування або нанесення шару різних цукеркових мас;
      - способи регулювання товщини шару;
      - технічні вимоги і способи обкачування трюфелів;
      - правила експлуатації та обслуговування дражувальних котлів;
      - технологію приготування цукеркових батонів;
      - принцип роботи та правила експлуатації видавлювального преса.

1.4. Цукерник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Цукерник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Цукерник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Цукерник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес виготовлення різних видів цукерок і національних ласощів напівмеханізованим способом або вручну під керівництвом цукерника вищої кваліфікації.

2.2. Варить сироп, веде процес тираження, охолоджує, збиває, розігріває, ароматизує.

2.3. Відливає в крохмаль і відсаджує цукеркові маси вручну або напівмеханізованим способом.

2.4. Просіває крохмаль.

2.5. Штампує в крохмалі чашечки для відливання.

2.6. Очищає корпуси цукерок від крохмалю на машинах або вручну.

2.7. Розподіляє корпуси цукерок у струмковому саморозкладі.

2.8. Обслуговує розмазувальний конвеєр.

2.9. Завантажує живильники розмазувального конвеєра цукерковою масою.

2.10. Регулює товщину шару цукеркових мас.

2.11. Перегортає цукеркові пласти, подає охолоджені пласти на вистоювання і до різальних машин.

2.12. Стежить за технічним станом та роботою транспортера.

2.13. Пресує цукеркові батони на видавлювальних пресах або інших формувальних агрегатах.

2.14. Завантажує лійки пресів цукерковою масою.

2.15. Пускає та зупиняє преси, регулює їх роботу.

2.16. Забезпечує своєчасне подавання та стежить за машинним різанням батонних смуг або джгутів на цукерки встановленої форми.

2.17. Відсаджує й обсипає куполоподібні цукерки какао-порошком і вафельною крупкою на безперервно-потокових лініях під керівництвом цукерника вищої кваліфікації.

2.18. Обкачує трюфелі, південний горіх у дражувальних котлах та інших апаратах.

2.19. Завантажує котли корпусами цукерок, обливає корпуси масою какао й обсипає какао-порошком при обертанні котла.

2.20. Контролює рівномірний розподіл маси какао, вивантажує й просіває вироби.

2.21. Відбирає нестандартні вироби.

2.22. Запобігає і усуває несправності в роботі обслуговуваного устаткування.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Цукерник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Цукерник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Цукерник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Цукерник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Цукерник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Цукерник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Цукерник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Цукерник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Цукерник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Цукерник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Цукерник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Цукерник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Цукерник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Цукерник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Цукерник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Цукерник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.