Інструкція для посади "Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника крохмального агрегату 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію і технологічний режим одержання картопляного та кукурудзяного крохмалю на агрегатах безперервної дії;
      - будову основного і допоміжного устаткування, правила налагодження устаткування;
      - проведення поточного та планово-запобіжного ремонтів;
      - порядок ведення обліку сировини і готової продукції;
      - послідовність вмикання окремих машин агрегату.

1.4. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання фугованого або сухого картопляного та кукурудзяного крохмалю на агрегаті безперервної дії.

2.2. Регулює надходження картоплі, кукурудзи та води в агрегат.

2.3. У процесі одержання картопляного крохмалю відмиває картоплю, подрібнює її, виділяє та рафінує крохмаль на обслуговуваному устаткуванні.

2.4. Регулює роботу картоплетертки, ситової станції, центрифуг, блоку насосів і кількість води на окремі станції за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і візуальними спостереженнями.

2.5. Чистить, набирає пилки барабана, здійснює його балансування.

2.6. Замінює перетиральні барабани та ситові поверхні ситової станції.

2.7. У процесі одержання кукурудзяного крохмалю: замочує та подрібнює замочену кукурудзу.

2.8. Виділяє і промиває зародок на гідроциклонах.

2.9. Подрібнює на дробарках зернову масу, промиває м'язгу від вільного крохмалю.

2.10. Розділяє крохмальне молоко на крохмаль і білок на обслуговуваному устаткуванні.

2.11. Відділяє від крохмалю розчинені речовини.

2.12. Регулює і підтримує заданий технологічний режим.

2.13. Пускає та зупиняє обслуговуване устаткування.

2.14. Здійснює налагодження устаткування, поточний і планово-запобіжний ремонти.

2.15. Бере участь у демонтажі та монтажі агрегату, приймає його після капітального ремонту.

2.16. Веде облік сировини, готової продукції та технологічної документації.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник крохмального агрегату 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.