* *
Інструкція для посади "Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технології одержання фугованого або сухого картопляного та кукурудзяного крохмалю в агрегаті безперервної дії;
      - будову обслуговуваного устаткування і правила його експлуатації;
      - способи визначення якості крохмалю;
      - правила проведення ремонту.

1.4. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання фугованого або сухого картопляного та кукурудзяного крохмалю на агрегаті безперервної дії під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Регулює роботу відстійно-фільтрувальної центрифуги агрегату, насосів за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та візуальними спостереженнями.

2.3. Вивантажує фугований або сухий крохмаль з центрифуги.

2.4. Зважує крохмаль, затарює його у мішки та відправляє на склад.

2.5. Контролює якість продукції.

2.6. Миє та чистить устаткування, замінює полотна або сітки.

2.7. Усуває дефекти в роботі устаткування.

2.8. Бере участь у поточних та планово-запобіжних ремонтах, демонтажі та монтажі устаткування, заміні перетирального барабана і в набиранні пилок.

2.9. Веде облік готової продукції.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник крохмального агрегату 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.