Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи, структурні схеми обслуговуваного телеграфного устаткування;
      - призначення та правила користування найпростішими вимірювальними приладами (вольтметром, амперметром, омметром тощо);
      - правила та інструкції з технічної експлуатації обслуговуваного устаткування та апаратури;
      - принципи телеграфування;
      - загальне уявлення про джерела живлення;
      - основи електротехніки;
      - порядок ведення технічної документації.

1.4. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у поточному обслуговуванні телеграфних каналів, пристроїв, апаратури, устаткування (перевіряє телеграфні канали "на себе", "в лінію"; перевіряє якість перфорації і протяжки перфострічки через пристрій вводу інформації, якість шрифту, кроків і поля перфострічки, швидкість телеграфування телеграфних апаратів).

2.2. Перевіряє і ремонтує шнури.

2.3. Замінює несправні канали резервними, організовує обхідні канали.

2.4. Здійснює випробування на "коротке замикання" та обрив кабельних пар.

2.5. Вимірює рівні на прийомі та на передачі в каналах систем тонального телеграфування (ТТ).

2.6. Знімає показання лічильників (приладів контролю режиму температури та вологи, витрат струму і інш.).

2.7. Виконує нескладні профілактичні роботи та усуває виявлені дефекти в електромеханічних телеграфних апаратах і комутаторному устаткуванні.

2.8. Виконує профілактичні перевірки перехідних пристроїв.

2.9. Перевіряє та замінює запобіжники, шнури, сигнальні лампи, перевіряє якість паяння.

2.10. Чистить, миє, здійснює механічне регулювання деталей телеграфних апаратів, автоконсолей із заміною деталей.

2.11. Ремонтує штепселі, кнопки, клавіші, ключі, мікротелефонні гарнітури та ін.

2.12. Бере участь у ремонті електричної частини телеграфних апаратів, концентраторів, комутаторів.

2.13. Виконує нескладні монтажні роботи на вимкненому телеграфному устаткуванні.

2.14. Виконує нескладні слюсарні роботи.

2.15. Здійснює реставрацію і виготовлення окремих деталей.

2.16. Фарбує стрічку телеграфних апаратів.

2.17. Веде технічну документацію на виконану роботу, веде картотеку на пошкодження устаткування, заносить повідомлення про пошкодження в паспорти на устаткування.

2.18. Оформляє графіки профілактичних робіт, технологічні карти, технічну документацію.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.