Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телеграфного зв'язку 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електричні, функціональні і монтажні схеми обслуговуваного телеграфного устаткування та апаратури;
      - принципи комутації;
      - схеми проходження всіх видів з'єднань;
      - схеми електроживлення і сигналізації;
      - порядок проведення вимірювань і випробувань телеграфних каналів;
      - методи й способи регулювання;
      - призначення і правила користування найбільш поширеними контрольно-вимірювальними приладами;
      - інструкції про порядок усунення пошкоджень і обліку заявок;
      - електричні норми на параметри каналів;
      - установлені норми на роботи з обслуговування і ремонту устаткування;
      - способи монтажу, паяння і вимоги до їх виконання;
      - Правила технічної експлуатації устаткування телеграфного зв'язку.

1.4. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює поточне обслуговування устаткування комутаційних станцій, апаратури ущільнення та кінцевої телеграфної апаратури.

2.2. Контролює стан обслуговуваного устаткування та апаратури.

2.3. Контролює дію напрямків телеграфного зв'язку за допомогою простих контрольно-вимірювальних приладів та інструментів і візуально.

2.4. Виконує профілактичні роботи й перевірки електромеханічного устаткування, приладів і апаратури за затвердженим графіком.

2.5. Перевіряє земні блоки, передавачі, блоки живлення, систему блокування, систему ТТ "на себе", комутовані телеграфні канали, лінії міської телефонної мережі на відповідність встановленим нормам.

2.6. Перевіряє кінцеве телеграфне устаткування за заявками технічного персоналу, перевіряє наявність автовідповідача на телеграфних апаратах, на робочих місцях прийому телеграм і інш.

2.7. Приймає заявки про пошкодження та на незадовільну роботу телеграфного устаткування і апаратури з робочих місць телеграфістів кінцевих пунктів та абонентів станції.

2.8. Визначає місця (дільниці) і характер пошкодження шляхом огляду апаратури та устаткування і за допомогою аналізу тексту телеграм, шляхом перевірки відповідності автовідповідача до формату, перевіркою кінцевого устаткування "на себе", випробуванням з'єднувальних ліній з міською телефонною мережею, міжміською телефонною мережею, підрозділом телеграфних каналів.

2.9. Виконує необхідні перевірки і вимірювання параметрів за допомогою простих контрольно-вимірювальних приладів.

2.10. Відновлює дію напрямків телеграфного зв'язку, усуває пошкодження в устаткуванні та апаратурі шляхом блокування несправного устаткування та заміною несправних блоків резервними.

2.11. У разі нескладних пошкоджень організовує обхідні напрямки телеграфного зв'язку, оформляє передачу пошкодженого устаткування.

2.12. Після усунення пошкоджень контролює роботу устаткування на відповідність встановленим нормам.

2.13. Вимірює електричні параметри апаратури та устаткування після ремонту і передає його до експлуатації.

2.14. Ремонтує телеграфні апарати та приставки автоматики до електронних апаратів.

2.15. Збирає та регулює вузли стартстопних апаратів.

2.16. Виконує прості кросирувальні й монтажні роботи.

2.17. Фарбує стрічки телеграфних апаратів різних систем.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виконання профілактичних перевірок електромеханічного устаткування та усунення нескладних пошкоджень на ньому; вимірювання електричних параметрів апаратури після ремонту; перевірка блоків живлення.