Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телефонного зв'язку 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електричні, функціональні й монтажні схеми обслуговуваного устаткування;
      - будову комутаційних систем і керуючих пристроїв телефонного і радіотелефонного зв'язку;
      - електричні норми і параметри ланцюгів, абонентських і з'єднувальних ліній, каналів систем передачі;
      - призначення і принцип дії вимірювальних приладів;
      - принцип складання монтажних схем;
      - методи перевірок електричних характеристик і параметрів устаткування і ліній;
      - інструкції про порядок обліку заяв.

1.4. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: виконує нескладні перевірки обслуговуваного устаткування; перевіряє роботу телефонів з випробувально-вимірювального столу; здійснює експдуатаційно-технічне обслуговування устаткування лінійного комплексу АМТС, комплектів напівавтоматичного зв'язку й системи "Іскра", устаткування малоканальних систем передачі; складає дані для виконання кросирувальних робіт по задіянню нових і переключенню діючих напрямків зв'язку; виконує випробування повітряних ланцюгів і ланцюгів симетричного кабелю; вимірює електричні параметри з'єднувальних і абонентських ліній; перевіряє якість міжміського телефонного зв'язку та якість установлення міжміських з'єднань з таксофонами; усуває пошкодження, виявлені під час профілактичної перевірки разом з техніком міської телефонної станції (відсутність дії зв'язку на з'єднувальній лінії); усуває деякі види пошкоджень в комутаторах переговорних пунктів (типу АПП-80, КПП-10); виявляє ділянки пошкоджень і усуває виявлені пошкодження; визначає характер та усуває пошкодження в каналах, підключених до комутаційного устаткування; здійснює поточний ремонт устаткування систем передачі, релейних стативів, узгоджуючих комплектів; виявляє та усуває пошкодження на устаткуванні двочастотної напівавтоматики; організовує обхідні напрямки зв'язку в разі пошкодження малоканальних систем передачі; виконує монтажні роботи середньої складності на станційному устаткуванні малоканальних систем передачі; виконує кросирувальні роботи (прокладає, продзвонює, виготовляє шаблони для розшивки кабелів) на складному устаткуванні; веде експлуатаційно-технічну документацію на виконувану роботу; приймає заявки у бюро ремонту на незадовільну дію таксофонів і комутаторів переговорного пункту та перевіряє їх роботу з пульту.

2.2. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: виконує профілактичні перевірки на груповому устаткуванні АТС, підстанцій і вузлів різного призначення; виявляє пошкодження на з'єднувальних і прямих лініях за станційно-абонентськими заявками; усуває пошкодження, виявлені під час проведення профілактичних перевірок, за сигналізацією під час роботи устаткування, за заявками абонентів та обслуговуючого персоналу АТС; перевіряє якість роботи внутрішньостанційних і міжстанційних напрямків зв'язку, напрямків зв'язку до спецслужб; перевіряє устаткування на відповідність до технічних умов, електричних параметрів та норм; виконує поточний ремонт групового устаткування з комплектом реле та проміжного устаткування; вимірює параметри з'єднувальних ліній; виконує монтажні роботи в кросі з'єднувальних ліній, нескладні роботи в монтажі приладів шнурової пари, в проміжних щитах і щитах перемикачів; обслуговує абонентські станції "Алтай"; здійснює монтаж абонентських станцій.

2.3. У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: здійснює профілактичні огляди та електричні перевірки устаткування АТС, апаратури ущільнення, устаткування електроживлення та усуває виявлені пошкодження; перевіряє якість роботи кінцевих АТС та з'єднувальних ліній до них; перевіряє устаткування на відповідність технічним умовам, електричним параметрам та нормам; виконує нескладні монтажні роботи станційного устаткування і нескладні ремонтні роботи електроустаткування; усуває пошкодження в устаткуванні електроживлення та освітлювальному устаткуванні.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: перевірка роботи телефону з випробувально-вимірювального столу; усунення пошкоджень в каналах, підключених до комутаційного устаткування; електричні перевірки устаткування АМТС.

5.2. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: виконання профілактичних перевірок на груповому устаткуванні АТС, підстанцій і вузлів різного призначення; усунення пошкоджень, виявлених під час проведення профілактичних перевірок; виконання монтажних робіт у кросі з'єднувальних ліній.

5.3. У разі обслуговування устаткування сільського телефонного зв'язку: проведення профілактичних оглядів устаткування сільських АТС; перевірка якості роботи кінцевих АТС і з'єднувальних ліній до них.