Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - функціональні та монтажні схеми комутаторного устаткування;
      - основи знань про обслуговуване устаткування, про автоматичну комутацію та про системи передачі;
      - принцип дії станційного устаткування АТС;
      - функціональні схеми організації зв'язку;
      - призначення і правила користування вимірювальними приладами;
      - основні знання про джерела живлення;
      - принципи телефонної передачі мови;
      - правила та інструкції з технічного обслуговування устаткування;
      - правила технічної експлуатації міжміських і внутрішньозонових мереж;
      - порядок ведення експлуатаційно-технічної документації;
      - основи електротехніки.

1.4. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв'язку: бере участь в обслуговуванні стативного устаткування, індивідуального устаткування автоматичного та напівавтоматичного зв'язку, устаткування систем передач, устаткування переговорних пунктів; обслуговує устаткування комутаторного залу, підсилювачі, гучномовці, номеронабирачі, устаткування АМТС (автоматичних міжміських телефонних станцій); вузлів різного призначення; виконує профілактичні перевірки та поточний ремонт індивідуального устаткування АМТС та усуває виявлені на ньому пошкодження; відновлює термокотушки; знімає показання лічильників, приладів температурно-вологісного режиму і витрат струму; ремонтує комутаторне устаткування (шнури, штепселі, гнізда, кнопки, мікротелефонні трубки та гарнітури, запобіжники, паяльники, чистить ключі, реле); перевіряє електромеханічні лічильники та усуває виявлені пошкодження; виконує нескладні перевірки працездатності устаткування комутації каналів; обслуговує нескладні заявки на припинення дії зв'язку; виконує профілактичні роботи та усуває виявлені дефекти в обслуговуваному устаткуванні; приймає заявки в бюро ремонту (ЦБР) на незадовільну роботу таксофонів, телефонів, комутаторів та іншого устаткування переговорних пунктів; виконує нескладні монтажні роботи, прокладає кабель та виконує кросирувальні роботи; паяє контакти; веде експлуатаційно-технічну документацію на виконану роботу; веде картотеку пошкоджень устаткування та заносить факти пошкоджень із зведень у паспорт на устаткування; оформляє графіки профілактичних робіт.

2.2. У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв'язку: бере участь в обслуговуванні устаткування АТС (автоматичних телефонних станцій), підстанцій, вузлів різного призначення і кросів (обслуговує абонентську та технічну сигналізацію, виявляє та усуває причини перегорання запобіжників, готує до роботи перевірну апаратуру, виконує кросирувальні роботи за рапортами, встановлює термічні котушки абонентських ліній, виконує електричні вимірювання); виконує профілактичні перевірки індивідуального устаткування АТС, комплектів усіх видів устаткування на встановлення з'єднання до автовідповідача та на повне з'єднання до абонента, виявляє причини припинення дії зв'язку; виконує профілактичні перевірки комутаційного устаткування, устаткування кросів, працездатності сигналізації на стативах; перевіряє наявність відмов у з'єднанні на напрямках зв'язку; перевіряє і відновлює запобіжники, термообмежувачі, замінює індивідуальні запобіжники; вимірює електричні параметри абонентських ліній з випробувально-вимірювальнного столу; вимірює електричні параметри (залишкове загасання і інш.) на стативах комплектів РЗЛУ (реле з'єднувальних ліній ущільнених).

2.3. Усуває механічні пошкодження в механізмах групових і лінійних шукачів, які рухаються, що були виявлені під час профілактичних перевірок, за сигналізацією під час роботи, за заявками абонентів і обслуговуючого персоналу інших АТС (вузлів), та механічні пошкодження в приладах шнурової пари; здійснює поточний ремонт і монтаж устаткування групового й лінійного пошуку; виконує нескладні роботи в монтажі устаткування (виправляє пайки на промщитах, на контактних пружинах шукачів); знімає показання лічильників обліку навантаження, приладів контролю температурно-вологісного режиму, витрат струму; ремонтує шнури, штепселі, гарнітуру, мікротелефонні трубки, трубкотримачі, запобіжники, ремонтує і замінює шнури для перевірочної апаратури; веде експлуатаційно-технічну документацію на виконувану роботу; оформляє експлуатаційну документацію, поновлює таблиці кросировок; у разі обслуговування сільського телефонного зв'язку: бере участь в обслуговуванні і поточному ремонті устаткування телефонних станцій і апаратури ущільнення (обслуговує абонентську та технічну сигналізацію, виконує кросирувальні роботи, виявляє та усуває причини перегорання індивідуальних запобіжників на стативах РЗЛ і інш.); перевіряє абонентські лінії, комплекти, напругу електроживлення; виконує профілактичні перевірки індивідуального устаткування; контролює якість дії зв'язку й чутності до абонентів; виконує нескладні монтажні роботи; ремонтує шнури, штепселі, гарнітуру; перевіряє та встановлює запобіжники; веде експлуатаційно-технічну документацію.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.