Інструкція для посади "Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію, технологію монтажу й мурування великих телефонних колодязів спеціального типу;
      - правила виконання робіт з прокладання підводних кабелів;
      - прокладання і ремонт телефонної каналізації на мостах;
      - види матеріалів, які застосовуються для гідроізоляції оглядових пристроїв;
      - правила перемотування кабелю з пошкоджених барабанів;
      - способи знімання броні з кабелю;
      - правила приймання в експлуатацію кабельно-каналізаційних споруд;
      - вимоги до утримання трас кабелів та правила безпеки відповідно до обов'язків.

1.4. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у технічному обслуговуванні підземних споруд і комунікацій електрозв'язку.

2.2. Підвішує та опускає блоки телефонної каналізації.

2.3. Здійснює нагляд за збереженням телефонної каналізації та кабелів у ній під час розкопок, які виконують сторонні організації.

2.4. Встановлює телефонні розподільні шафи.

2.5. Бере участь у роботах із прокладання всіх типів кабелів у колекторах, лотках, тунелях, траншеях і каналах телефонної каналізації.

2.6. Укладає волоконно-оптичний кабель у каналізацію.

2.7. Витягує з каналізації кабель різкої ємності зі збереженням його придатності для подальшого використання.

2.8. Виконує мурування цегляних великих спеціальних і кутових колодязів.

2.9. Складає великі спеціальні й кутові залізобетонні колодязі.

2.10. Виконує роботи з перевлаштування телефонної каналізації.

2.11. Прокладає і ремонтує кабельну телефонну каналізацію на мостових переходах.

2.12. Виконує роботи з гідроізоляції колодязів.

2.13. Виконує капітальний ремонт кабельної каналізації, в тому числі на мостах.

2.14. Під час виконання робіт застосовує необхідні механізми.

2.15. Ремонтує інструмент і пристрої, які застосовуються на роботах з прокладання, ремонту і будівництва телефонної каналізації та кабелів в ній.

2.16. Бере участь у прийманні споруд телефонної каналізації до експлуатації.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Укладання волоконно-оптичного кабелю з каналізацію; мурування кутових цегляних колодязів.