Інструкція для посади "Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи знань про роботу обслуговуваного устаткування та правила його технічної експлуатації;
      - принцип роботи, призначення та правила користування вимірювальними приладами (вольтметром, амперметром, омметром);
      - схеми електроживлення апаратури;
      - правила ведення технічної документації;
      - основи знань про електротехніку, радіотехніку та телебачення.

1.4. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у технічному обслуговуванні і ремонті устаткування та пристроїв приймальних, приймально-передавальних і передавальних станцій радіозв'язку, радіомовлення, телебачення, радіорелейних та супутникових станцій, у тому числі допоміжного устаткування (систем сигналізації і контролю, систем електроживлення, систем повітряного й водяного охолодження, системи кондиціонування повітря, апаратури внутрішньовиробничого зв'язку, холодильно-газових машин з виробництва рідкого азоту і т.

2.2. ін.).

2.3. Стежить за показаннями приладів.

2.4. Визначає неполадки в роботі устаткування за допомогою приладів та окремих технологічних ознак.

2.5. Усуває найпростіші пошкодження (замінює запобіжники, малопотужні трансформатори, дроселі, конденсатори, резистори, реле, гідрокнопки, фільтри тощо).

2.6. З'єднує кабелі.

2.7. Встановлює переносні контрольні пристрої електро- і радіовимірювальних приладів, телевізійних камер і антен.

2.8. Виконує нескладні роботи з ремонту і переобладнання електроживлення.

2.9. Чистить устаткування.

2.10. Розбирає та чистить шланги, фільтри й бачки радіоламп, системи повітряного й водяного охолодження.

2.11. Веде технічну документацію на виконані роботи.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.