Інструкція для посади "Столяр-верстатник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Столяр-верстатник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією 2 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні породи, властивості та дефекти деревини;
      - основні види столярних клеїв, шпаклювальних та ізоляційних сумішей, способи та правила їх приготування;
      - способи та правила оброблення деревини;
      - правила виготовлення простих деталей та столярних виробів;
      - правила встановлення простих столярних виробів;
      - основні види, призначення, будову та правила експлуатації ручного, механізованого та електричного інструменту, деревообробних верстатів;
      - правила заточування свердел;
      - припуски та допуски на оброблення деревини;
      - правила встановлення різального інструменту;
      - правила виготовлення лінійки на фрезерний верстат;
      - призначення контрольно-вимірювальних інструментів;
      - способи розкроювання фанерних листів, деревноволокнистих та деревностружкових плит;
      - вимоги до виконання робіт згідно з технологічним процесом;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Столяр-верстатник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Столяр-верстатник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Столяр-верстатник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Столяр-верстатник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості столярні роботи, роботи з обробляння деревини вручну, механічним та електричним інструментом, на деревообробних верстатах.

2.2. Виготовляє та встановлює прості столярні вироби, деталі меблів та вбудованих меблів.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Столяр-верстатник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Столяр-верстатник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Столяр-верстатник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Столяр-верстатник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Столяр-верстатник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Столяр-верстатник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Столяр-верстатник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Столяр-верстатник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Столяр-верстатник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Столяр-верстатник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Столяр-верстатник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Столяр-верстатник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Столяр-верстатник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Столяр-верстатник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Столяр-верстатник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Столяр-верстатник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Відбирання та сортування пиломатеріалів за властивостями, породами та якістю деревини.

5.2. Поперечне та поздовжнє розкроювання пиломатеріалів із деревини м'яких порід, клеєної шаруватої деревини на однопильних верстатах.

5.3. Випилювання деталей із деревини м'яких порід за розміткою на стрічкопиляльних верстатах.

5.4. Розкроювання попередньо пропарених брусків, заготовок, гнутоклеєних, гнутих деталей.

5.5. Фугування крайок лущеного та струганого шпону на крайкофуговальному верстаті.

5.6. Свердління отворів у деталях на одношпильних верстатах.

5.7. Вибирання пазів у деталях на свердлильно-пазувальних верстатах.

5.8. Стругання в кут крайки та пазу брускових деталей на фугувальних верстатах.

5.9. Виконання фрезерувальних робіт на однобічних реймусових, чотирибічних, калювальних верстатах.

5.10. Набирання щитів із рейок, зшивання їх на зшивальному верстаті.

5.11. Виконання перфорації деревностружкових та деревноволокнистих плит, фанери клеєної, шпону на перфораційних верстатах.

5.12. Виготовляння вручну, із застосуванням механізованого та електричного інструменту, на деревообробних верстатах прямолінійних заготовок столярних виробів, простих деталей меблів, вбудованих меблів.

5.13. Установлювання прямолінійних столярних тяг, прямолінійних поручнів простого профілю.

5.14. Зачищання столярних деталей після механічного обробляння.

5.15. Встановлювання дверних та віконних наборів із припасовуванням до місця.

5.16. Вставляння ущільнювального шнура у спарені рами.

5.17. Встановлювання простої столярної та меблевої фурнітури.

5.18. Вирізування сучків та засмолених місць.

5.19. Приготування столярних клеїв, шпаклювальних та ізоляційних сумішей за визначеним складом.

5.20. Встановлювання різального інструменту.

5.21. Налагоджування деревообробних верстатів під керівництвом столяра-верстатника більш високої кваліфікації.