* *
Інструкція для посади "Столяр-верстатник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Столяр-верстатник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи столяром-верстатником 3 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи та правила виготовлення з'єднань та збирання елементів столярних виробів, меблів та вбудованих меблів середньої складності;
      - способи усунення дефектів у деревині та столярних виробах;
      - фізико-механічні властивості деревини;
      - правила оброблення деревини, виготовляння деталей столярних виробів, меблів, вбудованих меблів середньої складності вручну, із використанням механічного та електричного інструменту, на деревообробних верстатах;
      - вимоги до якості оброблення деталей столярних виробів;
      - способи, правила збирання, встановлення з припасовуванням до місця столярних виробів, меблів та вбудованих меблів;
      - правила виконання робіт згідно з технологічним процесом;
      - види, будову та правила експлуатації ручного, механізованого, електричного інструменту, деревообробних верстатів, правила їх налагоджування;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Столяр-верстатник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Столяр-верстатник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Столяр-верстатник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Столяр-верстатник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує середньої складності столярні роботи, роботи з обробляння деревини вручну, механічним та електричним інструментом, на деревообробних верстатах.

2.2. Виготовляє, збирає та встановлює столярні вироби, меблі, вбудовані меблі середньої складності.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Столяр-верстатник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Столяр-верстатник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Столяр-верстатник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Столяр-верстатник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Столяр-верстатник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Столяр-верстатник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Столяр-верстатник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Столяр-верстатник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Столяр-верстатник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Столяр-верстатник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Столяр-верстатник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Столяр-верстатник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Столяр-верстатник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Столяр-верстатник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Столяр-верстатник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Столяр-верстатник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовляння середньої складності столярних деталей, елементів меблів та вбудованих меблів на деревообробних верстатах різних видів.

5.2. Свердління отворів у деталях на багатошпиндельних верстатах із механічним подаванням.

5.3. Зарівнювання сучків на автоматичних верстатах.

5.4. Фрезерування деталей на чотирибічному стругальному та калювальному верстатах.

5.5. Фрезерування криволінійних деталей, шипів, провушин за копією.

5.6. Пиляння щитових деталей облицювання по контуру.

5.7. Поздовжнє та поперечне розкроювання пиломатеріалів із деревини твердих порід на круглопиляльних верстатах.

5.8. Розкроювання деревноволокнистих, деревностружкових плит на деревообробних верстатах.

5.9. Випилювання з пиломатеріалів твердих порід криволінійних деталей на стрічкопиляльних верстатах.

5.10. Стругання крайок струганого, лущеного шпону на крайкофугувальному верстаті.

5.11. Набирання щитів із фрезеруванням профілю та нанесенням клею.

5.12. Зшивання деталей на крайкозшивальному напівавтоматі.

5.13. Виточування деталей складної конфігурації на токарних верстатах.

5.14. Збирання та встановлювання дверних полотен, віконних рам прямокутної форми, меблів, вбудованих меблів, елементів інтер'єру середньої складності.

5.15. Виготовляння, збирання, встановлювання та ремонт прямолінійних фрамуг, віконних стулок, глухих рам для житлових, цивільних та промислових будівель.

5.16. Установлювання фільончастих перегородок.

5.17. Установлювання дверних та віконних блоків, підвіконних дощок, монтажних брусків, герметизація стиків монтажною піною.

5.18. Установлювання з припасовуванням до місця навісного, простого врізного та частково врізного приладдя (ролики дверні з планками, дзвоники-вертушки, ручки дверні, віконні та меблеві, засувки поперечні та поздовжні, замки дверні та меблеві, петлі дверні, віконні, меблеві тощо).

5.19. Виготовляння, збирання та встановлювання декоративних решіток радіаторів.

5.20. Обшивання стін дерев'яними, деревноволокнистими, деревностружковими, пластиковими плитами, дошками, планками тощо.

5.21. Налагоджування деревообробних верстатів, участь у їх плановому запобіжному ремонті.