Інструкція для посади "Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дорожньо-колійного робітника 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, конструкції і норми тримання колій у належному стані та стрілкових переводів;
      - способи розбивання стрілкових переводів і їх регулювання;
      - правила проведення робіт щодо обладнання колій та стрілкових переводів;
      - вимоги до якості будови колій і стрілкових переводів;
      - призначення, будову і правила експлуатації застосовуваного обладнання, ручного та механізованого інструменту;
      - правила користування оптичними приладами для візування колій за профілем.

1.4. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи під час будівництва, ремонту та поточного утримання рейкових колій в належному стані з типом рейок Р-43 і вище в шахті й на шахтовій поверхні.

2.2. Проводить розбивання, монтаж стрілкових переводів, кріплення їх до шпал і брусів вручну та костилезабивачами.

2.3. Перевіряє правильність укладеного стрілкового переводу за епюрою згідно з його маркою і типом.

2.4. Промірює і регулює за шаблоном, рівнем і направленням стрілкові переводи, горизонтальні та похилі колії.

2.5. Здійснює візування і розбивання кривих під час ставлення в проектне положення за підрахованим зрушенням.

2.6. Установлює і регулює перевідний механізм.

2.7. Здійснює візування в профілі під час установлення рейкошпальної решітки в проектне положення з застосуванням оптичних приладів (нівелірів).

2.8. Установлює, кріпить контрорейки.

2.9. Монтує і демонтує зрівняльні прилади.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дорожньо-колійний робітник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.