Інструкція для посади "Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи покрівельником рулонних покрівель та покрівель зі штучних матеріалів 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи розмічання та покривання дахів особливо складної форми рулонними та штучними покрівельними матеріалами;
      - особливості улаштування стиків усіх видів;
      - будову машин, що застосовуються для наклеювання рулонних матеріалів;
      - вимоги до якості улаштування покриттів покрівель особливо складної форми;
      - правила виконання робіт за технологією, вимоги до якості робіт;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує повний комплекс особливо складних і відповідальних робіт під час улаштовування та ремонту рулонних покрівель і покрівель із штучних матеріалів.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Розмічання та покривання рулонними й штучними покрівельними матеріалами купольних, конусоподібних, склепистих, багатосхилих, шатрових, мансардних, вальмових, Т- і Г-подібних у плані дахів особливо складної форми.

5.2. Керування машинами, що застосовуються для наклеювання рулонних матеріалів.

5.3. Здійснення контролю за дотриманням технології та вимог до якості робіт.

5.4. Улаштовування стиків усіх видів.

5.5. Обробляння внутрішніх водостоків, гребенів, ребер, дахових вікон та покривання міжліхтарних зон і розжолобків рулонними матеріалами.

5.6. Ґрунтування основ із застосуванням розпилювачів.

5.7. Встановлювання азбестоцементних листів та плиток (шиферу), черепиці різних видів на дахах складної конструкції.

5.8. Навішування ринв.