Інструкція для посади "Оброблювач винної сировини 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оброблювач винної сировини 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією оброблювача винної сировини 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію переробки, основні властивості виноградної та плодово-ягідної сировини;
      - технологію одержання та основні властивості соку, сусла, м'язги, вичавків;
      - будову основного та допоміжного устаткування, транспортувальних засобів і комунікацій;
      - способи визначення ступеня вичавленості сировини та м'язги;
      - правила ведення обліку.

1.4. Оброблювач винної сировини 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оброблювач винної сировини 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оброблювач винної сировини 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оброблювач винної сировини 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес одержання соку, сусла і м'язги способом переробки виноградної та плодово-ягідної сировини (подрібнення, миття сировини, видалення гребенів, відділення соку, пресування м'язги, перекачування сусла на відстій, бродіння) на дробарках, стікачах, пресах усіх систем, крім ручних.

2.2. Стежить та регулює роботу технологічного устаткування, транспортувальних засобів, пристроїв.

2.3. Подає сировину на дроблення, м'язгу - на бродіння, настій - в стікачі та преси, сусло - у відстійники або на подальшу обробку.

2.4. Здійснює нагрівання, сульфітацію, ферментацію м'язги в потоці.

2.5. Веде облік.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оброблювач винної сировини 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оброблювач винної сировини 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оброблювач винної сировини 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оброблювач винної сировини 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оброблювач винної сировини 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оброблювач винної сировини 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оброблювач винної сировини 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оброблювач винної сировини 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оброблювач винної сировини 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оброблювач винної сировини 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оброблювач винної сировини 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оброблювач винної сировини 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оброблювач винної сировини 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оброблювач винної сировини 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оброблювач винної сировини 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оброблювач винної сировини 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.