Інструкція для посади "Оброблювач винної сировини 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оброблювач винної сировини 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача винної сировини 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію перероблення виноградної та плодово-ягідної сировини на автоматичних лініях;
      - будову та правила експлуатації автоматичних ліній, контрольно-вимірювальних приладів, пульта керування;
      - причини, які викликають погіршення якості продукції, перевищення граничних норм втрат, зменшення виходу готової продукції та заходи щодо їх усунення.

1.4. Оброблювач винної сировини 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оброблювач винної сировини 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оброблювач винної сировини 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оброблювач винної сировини 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання соку, сусла, м'язги способом перероблення виноградної та плодово-ягідної сировини на автоматичних лініях з пульта керування: миття, подрібнення сировини, відділення соку, пресування м'язги, видалення з виробничого приміщення гребенів і вичавків, перекачування соку і сусла на відстій, направлення сировини для перероблення на технологічні лінії.

2.2. Контролює виконання технологічного режиму перероблення винної сировини, дотримання витрат сировини та виходу готової продукції, безперебійну роботу обслуговуваного устаткування.

2.3. Запобігає та усуває причини, які викликають погіршення якості продукції, перевищення граничних норм втрат, зменшення виходу готової продукції, зниження потужності лінії.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оброблювач винної сировини 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оброблювач винної сировини 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оброблювач винної сировини 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оброблювач винної сировини 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оброблювач винної сировини 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оброблювач винної сировини 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оброблювач винної сировини 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оброблювач винної сировини 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оброблювач винної сировини 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оброблювач винної сировини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оброблювач винної сировини 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оброблювач винної сировини 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оброблювач винної сировини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оброблювач винної сировини 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оброблювач винної сировини 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оброблювач винної сировини 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.