* *
Інструкція для посади "Виноградар 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виноградар 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна; підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією виноградаря 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи агротехніки та технологію виконання робіт на живому тяглі, механізованих агрегатах та ручних робіт з обробітку ґрунту, внесення мінеральних та органічних добрив, виготовлення компостів, садіння та підсаджування винограду, сортування й підготовки садивного матеріалу, захисту від шкідників, щеплення, нарізування на чубуки та зрізування грон;
      - основи ринкової економіки;
      - вимоги споживача до якості продукції;
      - нормування, організацію та оплату праці;
      - формування прибутку і собівартості;
      - порядок сплати податків;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Виноградар 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виноградар 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виноградар 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виноградар 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручні, кінно-ручні та механізовані польові роботи в розсадниках і виноградниках з підготовки садивного матеріалу винограду, садіння і підсаджування винограду чубуками, відсадками, омолодження винограду, захисту від шкідників, збирання врожаю.

2.2. Підвищує продуктивність праці та якість вирощеної продукції (садивного матеріалу та винограду).

2.3. Додержується вимог споживача до якості продукції та державних стандартів, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виноградар 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виноградар 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виноградар 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виноградар 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виноградар 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виноградар 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виноградар 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виноградар 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виноградар 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виноградар 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виноградар 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виноградар 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виноградар 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виноградар 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виноградар 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виноградар 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Розрівнювання ділянки з перекиданням землі (планування).

5.2. Розплановування ділянки всередині плантації під садіння і встановлення шпалер на схилах з улаштуванням та ремонтом терас.

5.3. Подрібнення та просіювання мінеральних добрив і вапна.

5.4. Викопування чубуків, що вкоренилися, для садіння.

5.5. Сортування і підготовка садивного матеріалу винограду.

5.6. Садіння і підсаджування винограду чубуками, відсадками.

5.7. Укладання лози винограду для вирощування відсадків.

5.8. Омолоджування винограду (спилювання штамбів) в основі крони, зрізування кущів на заданій висоті.

5.9. Запобігання приморозкам (укривання на зиму з улаштуванням каркасів і без них).

5.10. Затруєння рівчачків на виноградниках отрутохімікатами.

5.11. Зрізування, збирання та сортування грон з укладанням в тару.

5.12. Заготівля виноградної лози зі зв'язуванням у пучки і вкладанням на зберігання, перевірка стану лози під час зберігання, нарізування на чубуки з очищенням від листя, пасинків, вибраковування некондиційного матеріалу.

5.13. Калібрування вручну чубуків підщепи і прищепи та оновлення зрізів перед щепленням.

5.14. Калібрування чубуків підщепи та прищепи на калібрувальних машинах та напівавтоматах.

5.15. Контроль та підрахунок щеплень.

5.16. Парафінування, обв'язування щеплень з піднесенням і без нього.

5.17. Катарування і розгортання земляних валиків в розсадниках і на виноградниках.

5.18. Свердління свердловин ручним гідробуром чи ломом для садіння винограду.

5.19. Обстеження виноградників на зараженість філоксерою з відкопуванням коріння.