Інструкція для посади "Виноградар 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виноградар 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією виноградаря 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне земельне законодавство;
      - основи ринкової економіки, оплати, нормування та організації праці;
      - сучасну агротехніку та технологію вирощування винограду;
      - машини та знаряддя для виконання робіт, їх регулювання, налагодження та усунення дефектів і несправностей;
      - методи захисту рослин від шкідників та хвороб;
      - систему добрив;
      - вимоги споживача до якості продукції;
      - державні стандарти та сорти винограду;
      - нормування, організацію та оплату праці;
      - основи ринкової економіки;
      - чинне земельне законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Виноградар 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виноградар 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виноградар 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виноградар 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Високопродуктивно використовує машини й знаряддя на виконанні кінно-ручних робіт з внесення в ґрунт органо-мінеральних сумішей, органічних та мінеральних добрив, захисту рослин від хвороб, шкідників та бур'янів, підживлення рослин та догляду за ними.

2.2. Підвищує продуктивність праці та якість продукції.

2.3. Додержується вимог споживача до якості продукції та державних стандартів, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виноградар 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виноградар 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виноградар 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виноградар 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виноградар 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виноградар 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виноградар 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виноградар 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виноградар 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виноградар 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виноградар 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виноградар 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виноградар 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виноградар 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виноградар 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виноградар 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Підживлення рослин, внесення в ґрунт органо-мінеральних сумішей, органічних і мінеральних добрив.

5.2. Формування і обрізування кущів винограду.

5.3. Садіння і підсаджування винограду саджанцями.

5.4. Щеплення виноградних чубуків вручну.

5.5. Ремонт (оновлення) маточників та виноградників саджанцями і зеленими відсадками.

5.6. Обстеження виноградників на зараженість філоксерою.

5.7. Захист розсадників та виноградників від шкідників та хвороб обприскуванням та обпилюванням їх.

5.8. Закидання чубуків під час садіння.