* *
Інструкція для посади "Агроном аеродрому II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агроном аеродрому II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією агронома аеродрому - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань виробничої діяльності;
      - землеробство, агротехніку та технологію вирощування злакових культур, їх біологічні особливості;
      - основи захисту рослин та системи добрив;
      - методи збереження та підвищення родючості ґрунтів;
      - чинні положення про оплату праці, організацію, нормування;
      - досягнення науки і передового досвіду в галузі рослинництва;
      - основи ринкової економіки, організації виробництва та управління, основи трудового та земельного законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Агроном аеродрому II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агроном аеродрому II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агроном аеродрому II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агроном аеродрому II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організаційно-технологічне керівництво з догляду за рослинним покривом аеродрому в стані, необхідному для виконання робочих польотів.

2.2. Організовує роботу з обробітку ґрунту, забезпечує посівним матеріалом, добривами, засобами захисту рослин від хвороб та шкідників.

2.3. Визначає оптимальні терміни сівби, проведення агрономічних заходів з догляду за посівами.

2.4. Здійснює своєчасне скошування травостою з метою отримання високоякісного трав'яного покриву аеродрому.

2.5. Розроблює та здійснює заходи з інтенсифікації робіт з обслуговування аеродромного поля, ефективного використання основних засобів, трудових і матеріальних ресурсів, упровадження досягнень науки і передового досвіду з метою підвищення якості аеродромного поля, продуктивності праці обслуговуючого персоналу, виконання на цій основі планів роботи аеродрому з обслуговування всіх господарств регіону із захисту рослин від хвороб та шкідників і внесення мінеральних добрив.

2.6. Організовує заготівлю насіння трав, використання скошеної зеленої маси.

2.7. Веде агрономічну документацію.

2.8. Бере участь в атестації і раціоналізації робочих місць.

2.9. Контролює додержання правил і норм охорони праці; виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агроном аеродрому II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агроном аеродрому II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агроном аеродрому II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агроном аеродрому II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агроном аеродрому II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агроном аеродрому II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агроном аеродрому II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агроном аеродрому II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агроном аеродрому II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агроном аеродрому II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агроном аеродрому II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агроном аеродрому II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агроном аеродрому II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агроном аеродрому II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агроном аеродрому II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агроном аеродрому II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.