* *
Інструкція для посади "Агроном із захисту рослин I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агроном із захисту рослин I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра - без вимог до стажу роботи; спеціаліста - стаж роботи за професією агронома із захисту рослин II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань, що стосуються виробничої діяльності;
      - ентомологію, фітопатологію;
      - методи і засоби боротьби з шкідниками, хворобами та бур'янами;
      - технологію обробки сільськогосподарських культур і насіння пестицидами;
      - агротехніку;
      - досягнення науки і передовий досвід в галузі захисту рослин;
      - основи економіки, організацію виробництва, праці й управління;
      - основи трудового і земельного законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Агроном із захисту рослин I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агроном із захисту рослин I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агроном із захисту рослин I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агроном із захисту рослин I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу з боротьби зі шкідниками, хворобами сільськогосподарських рослин і бур'янами.

2.2. Проводить систематичне обстеження сільськогосподарських угідь господарства, визначає площі, ступінь зараження їх шкідниками і хворобами та конкретні методи боротьби з ними.

2.3. Складає карту забур'яненості полів.

2.4. Забезпечує проведення комплексу профілактичних і винищувальних заходів із захисту сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб і бур'янів агротехнічними, хімічними, біологічними та іншими засобами.

2.5. Контролює додержання правил і вимог зберігання, транспортування та застосування пестицидів.

2.6. Визначає економічну ефективність заходів із захисту рослин.

2.7. Упроваджує обґрунтовану технологію і передовий досвід боротьби зі шкідниками, хворобами рослин і бур'янами з метою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та запобігання втратам урожаю.

2.8. Бере участь у впровадженні інтенсивної технології вирощування сільськогосподарських культур.

2.9. Забезпечує контроль за етнофітопатологічним станом насіннєвого і садивного матеріалу і проведенням робіт із захисту рослин.

2.10. Складає календарні (робочі) плани проведення комплексу заходів із захисту рослин і забезпечує їх виконання.

2.11. Вивчає потребу в матеріально-технічних засобах, спецодязі, засобах індивідуального захисту у разі роботи з пестицидами.

2.12. Організовує завезення, правильне зберігання і облік пестицидів, забезпечує раціональне використання засобів захисту рослин.

2.13. Проводить інструктаж робітників, які виконують роботи з отрутохімікатами, перевіряє наявність і справність інвентарю та спецодягу.

2.14. Бере участь у перевірці готовності до роботи сільськогосподарських машин, апаратури і інвентарю.

2.15. Систематично вивчає біологічні особливості вирощування культур, фітосанітарний стан посівів і насаджень з метою вжиття ефективних заходів із боротьби зі шкідниками, хворобами і бур'янами в конкретних умовах господарства.

2.16. Бере участь у розробленні та впровадженні комплексної механізації і прогресивних форм організації праці на роботах, пов'язаних із захистом рослин.

2.17. Контролює додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агроном із захисту рослин I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агроном із захисту рослин I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агроном із захисту рослин I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агроном із захисту рослин I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агроном із захисту рослин I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агроном із захисту рослин I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агроном із захисту рослин I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агроном із захисту рослин I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агроном із захисту рослин I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агроном із захисту рослин I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агроном із захисту рослин I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агроном із захисту рослин I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агроном із захисту рослин I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агроном із захисту рослин I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агроном із захисту рослин I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агроном із захисту рослин I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.