* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з видобутку нафти й газу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з видобутку нафти й газу" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з видобутку нафти й газу (в умовах видобування газу і нафти з морських стаціонарних платформ) I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з добування нафти та газу;
      - техніку і технологію видобування газу і нафти;
      - технологію збирання нафти та газу, правила експлуатації нафтових і газових родовищ;
      - техніку і технологію підземного і капітального ремонту свердловин;
      - основи технології буріння свердловин;
      - умови виникнення технічних неполадок аварій, ускладнень на газовидобувних і нафтовидобувних об'єктах;
      - способи запобігання та їх ліквідації;
      - вітчизняний і світовий досвід у галузі видобування нафти і газу з морських стаціонарних платформ;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила і норми з охорони праці;
      - виробничої санітарії, протипожежного захисту;
      - основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища.

1.4. Провідний інженер з видобутку нафти й газу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з видобутку нафти й газу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з видобутку нафти й газу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з видобутку нафти й газу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує оперативне керівництво виробничими процесами видобування, підготовки і транспортування газу, газового конденсату і нафти.

2.2. Забезпечує виробничі об'єкти технологічними схемами, інструкціями з експлуатації устаткування установок попередньої підготовки газу морських стаціонарних платформ і блок-кондукторів і установок комплексної підготовки газу, інструкціями з безпечного виконання робіт на об'єктах.

2.3. Здійснює контроль за їх виконанням.

2.4. Здійснює контроль за поточною експлуатацією свердловин, бере участь у розробленні заходів з оптимізації режимів експлуатації свердловин, вживає заходів щодо скорочення бездіючого фонду свердловин.

2.5. Здійснює контроль за дотриманням технологічних режимів експлуатації установок попередньої підготовки газу морських стаціонарних платформ і блок-кондукторів, установок комплексної підготовки газу, морських і технологічних газопроводів, кранових вузлів і вузлів ежектування, технологічного устаткування.

2.6. Розробляє оптимальні норми витрат метанолу, поверхньоактивних речовин, хімічних реагентів, запірної арматури та іншого устаткування, контролює їх дотримання; аналізує їх витрати.

2.7. Складає графіки і плани оброблення поверхньоактивними речовинами привибійної зони свердловин з піщаними пробками, здійснює технологічне і технічне забезпечення проведення цих робіт, контролює їх виконання.

2.8. Розробляє плани і заходи, які забезпечують виконання завдань з видобування газу, газового конденсату та нафти, контролює їх виконання.

2.9. Бере участь в удосконаленні технологічних схем видобування, підготовки і транспортування газу, газового конденсату та нафти.

2.10. Складає заявки на матеріали, хімреагенти, запасні частини, необхідні для нормальної експлуатації газодобувних об'єктів.

2.11. Контролює роботу об'єктів згідно з правилами та інструкціями з фонтанної безпеки.

2.12. Бере участь у розробленні планів проведення вогневих і газонебезпечних робіт, проведенні цих робіт.

2.13. Керує виконанням робіт з підвищеною небезпекою і роботами щодо запобігання або ліквідації аварій.

2.14. Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків і вживає заходів щодо їх запобігання.

2.15. Збирає, веде і зберігає виконавчу, технічну та технологічну документацію.

2.16. Веде установлену технічну документацію.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з видобутку нафти й газу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з видобутку нафти й газу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з видобутку нафти й газу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з видобутку нафти й газу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з видобутку нафти й газу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з видобутку нафти й газу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з видобутку нафти й газу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.