Інструкція для посади "Провідний інженер з видобутку нафти й газу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з видобутку нафти й газу" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з видобутку нафти й газу I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються техніки і технології видобування, збирання нафти і газу;
      - правила експлуатації нафтових і газових родовищ;
      - техніку і технологію підземного і капітального ремонту свердловин;
      - основи технології будівництва свердловин;
      - умови виникнення технічних неполадок, аварій, ускладнень на об'єктах нафтогазопромислу, способи запобігання і ліквідації їх;
      - спеціалізацію підрозділів, які обслуговують нафтогазопромисел;
      - вітчизняний і світовий досвід у галузі видобутку нафти і газу;
      - організацію оперативного обліку виробництва;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства;
      - основи законодавства з охорони надр та навколишнього середовища.

1.4. Провідний інженер з видобутку нафти й газу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з видобутку нафти й газу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з видобутку нафти й газу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з видобутку нафти й газу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу експлуатаційних свердловин, об'єктів відповідно до установлених технологічних режимів.

2.2. Вживає оперативних заходів щодо усунення причин відхилень від затверджених технологічних режимів.

2.3. Бере участь у розробленні перспективних і поточних оперативних планів з видобутку нафти і газу.

2.4. Бере участь у складанні технологічних режимів роботи експлуатаційних свердловин та інших виробничих об'єктів.

2.5. Організовує своєчасне забезпечення бригад з видобутку нафти і газу необхідною технічною, технологічною та іншою документацією.

2.6. Вносить зміни в технічну документацію у зв'язку зі змінами і коректуванням технологічних режимів виробництва.

2.7. Проводить паспортизацію об'єктів.

2.8. Веде облік аварій, які виникли на експлуатаційних свердловинах.

2.9. Бере участь в аналізі причин аварій і розробленні заходів щодо їх запобігання та усунення.

2.10. Контролює якість проведення поточного ремонту свердловин, випробування нової техніки, удосконалення систем збору нафти, технології нафтовидобутку і депарафінізації.

2.11. Бере участь у створенні безпечних умов праці, охороні навколишнього середовища, розробленні технічно обгрунтованих норм витрат матеріалів, палива та електроенергії.

2.12. Контролює раціональне використання матеріалів.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з видобутку нафти й газу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з видобутку нафти й газу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з видобутку нафти й газу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з видобутку нафти й газу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з видобутку нафти й газу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з видобутку нафти й газу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з видобутку нафти й газу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з видобутку нафти й газу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.