Інструкція для посади "Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста лінії підготовки тютюну до ферментації 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила органолептичної оцінки вологості тютюну;
      - вимоги до якості тютюну, з якого формують пачки;
      - будову, призначення, принцип дії й правила експлуатації установки;
      - схему електричної та теплової системи.

1.4. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес на лінії доферментаційного оброблення тютюну.

2.2. Обслуговує установку для кондиціонування тютюнової сировини за вологістю.

2.3. Органолептично визначає вологість сировини, регулює відповідно до цього режим роботи установки.

2.4. Контролює асортимент сировини, яка поступає на переробку.

2.5. Вмикає і вимикає всі вузли установки.

2.6. Контролює рівномірний вихід тютюну з установки розщипу.

2.7. Регулює системи зволожування і нагрівання в кожному відсіку зони сушіння.

2.8. Підтримує автоматично або вручну необхідну температуру і відносну вологість в усіх зонах установки, змінює режим залежно від початкового або кінцевого стану сировини.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст лінії підготовки тютюну до ферментації 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.