Інструкція для посади "Машиніст мотовоза 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст мотовоза 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією робітника 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і правила експлуатації мотовоза;
      - причини несправностей у роботі механізмів мотовоза, способи запобігання та усунення їх;
      - характеристики та властивості пальномастильних матеріалів та вимоги до них;
      - призначення і будову контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила, види, строки технічного огляду, ремонту та оглядання вуглів, колісних пар мотовоза та його кранового обладнання;
      - правила і способи виконання вантажно-розвантажувальних робіт;
      - правила перевезення людей і вантажів на мотовозі;
      - основи електротехніки, механіки і гідравліки.

1.4. Машиніст мотовоза 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст мотовоза 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст мотовоза 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст мотовоза 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує мотовозом, що працює на залізницях вузької колії, який не обладнаний підйомним краном або іншими спеціальними пристроями, що працює на залізницях широкої колії.

2.2. Виконує вантажно-розвантажувальні роботи, перевозить робітників та транспортує матеріали.

2.3. Виконує маневрові роботи на станціях, ділянкозбиральних базах, пересування колійних машин, живлення електродвигунів робочих органів колійних машин.

2.4. Утримує у справному стані дизель, електрообладнання, гальмову систему, системи живлення і змащування, сигнальні прилади та ходові частини мотовоза, його підйомне обладнання і газорозподільний механізм при обслуговуванні газобалонного і газогенераторного мотовозів.

2.5. Здійснює нагляд за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, контролює дотримання правильного навантаження і кріплення вантажу на причепних платформах.

2.6. Змащує частини механізмів, що труться, та заправляє дизель паливних баків.

2.7. Бере участь у планово-запобіжному ремонті мотовоза.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст мотовоза 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст мотовоза 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст мотовоза 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст мотовоза 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст мотовоза 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст мотовоза 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст мотовоза 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст мотовоза 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст мотовоза 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст мотовоза 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст мотовоза 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст мотовоза 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст мотовоза 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст мотовоза 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст мотовоза 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст мотовоза 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Помічник машиніста мотовоза тарифікується на один розряд нижче машиніста, під керівництвом якого він працює.