* *
Інструкція для посади "Асистент кінорежисера III категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асистент кінорежисера III категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - визначальні напрями розвитку кінематографії;
      - найважливіші напрями і досягнення сучасної науки і техніки;
      - перспективи розвитку наукового кіно;
      - основи режисури пізнавально-наукового кіно;
      - основи монтажу;
      - основи технології та організації фільмовиробництва;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Асистент кінорежисера III категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асистент кінорежисера III категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асистент кінорежисера III категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асистент кінорежисера III категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує творчі та організаційно-виробничі завдання кінорежисера.

2.2. Доводить завдання кінорежисера до кожного працівника знімальної групи та інших осіб, що залучаються до зйомки, і контролює їх виконання.

2.3. Бере участь у розробці кошторису і календарного плану.

2.4. Здійснює підбір і забезпечує своєчасну готовність іконографічного, фільмотечного матеріалу і знімального реквізиту.

2.5. Бере участь у перегляді об'єктів.

2.6. Здійснює на основі режисерського сценарію та вказівок кінорежисера підготовку об'єктів до зйомки, а також бере участь у підготовці кожної знімальної зміни.

2.7. Готує паралельні роботи за завданням кінорежисера.

2.8. Здає вчасно замовлення цехам кіностудії і контролює їх виконання.

2.9. Здійснює за вказівкою кінорежисера роботу із здавання всіх кадрів, що потребують лабораторно-трюкової обробки, готує вихідні матеріали для комбінованих зйомок.

2.10. Бере участь у роботах монтажно-тонувального періоду (записах диктора, озвученні і перезапису), а також у здаванні готового фільму.

2.11. Складає монтажні аркуші по завершеному фільму.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асистент кінорежисера III категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асистент кінорежисера III категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асистент кінорежисера III категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асистент кінорежисера III категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асистент кінорежисера III категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асистент кінорежисера III категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асистент кінорежисера III категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асистент кінорежисера III категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асистент кінорежисера III категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асистент кінорежисера III категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асистент кінорежисера III категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асистент кінорежисера III категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асистент кінорежисера III категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асистент кінорежисера III категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асистент кінорежисера III категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асистент кінорежисера III категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Асистент кінорежисера художніх ігрових фільмів: забезпечує виконання робіт по підбору акторського складу у відповідності до задуму кінорежисера-постановника; пропонує кінорежисеру-постановнику для вибору і затвердження кандидатури акторів; перевіряє зайнятість у репертуарі театрів чи в зйомках інших картин акторів, залучених до зйомок, а також з'ясовує їх кваліфікаційні категорії; підбирає учасників групових і масових сцен; організовує своєчасний виклик на проби і зйомку акторів; призначає час прибуття акторів для гримування, дає їм творчі завдання і стежить за їх виконанням під час зйомки; регулює перебування акторів на знімальному майданчику, забезпечує їхній відпочинок у перервах між зйомками; перевіряє разом з художником-постановником підготовленість костюмів і реквізиту до наступних зйомок; забезпечує акторів текстом сцени, призначеної до зйомки; організовує разом з художником-постановником одягання і спорядження акторів, а також учасників масових і групових сцен; викликає на зйомки за вказівкою кінорежисера додаткових гримерів, костюмерів і реквізиторів; забезпечує явку акторів на озвучення фільмів і регулює їх роботу протягом запису; забезпечує раціональне і правильне застосування ставок і розцінок при оплаті праці акторів, учасників епізодичних, групових і масових сцен; доповідає кінорежисеру про готовність акторів до зйомки.

5.2. Асистент кінорежисера науково-пізнавальних та хронікально-документальних фільмів: відбирає зйомочний, фільмотечний і літописний матеріал; проводить під керівництвом кінорежисера чорновий монтаж фільму.