* *
Інструкція для посади "Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією асистента кінорежисера мультиплікаційних фільмів II категорії - не менше 2 років, організаційні здібності, досконале знання технології створення анімаційних фільмів, участь в якості асистента кінорежисера анімаційних фільмів II категорії у створенні не менше 2 повнометражних або 6 короткометражних анімаційних фільмів з відмінною оцінкою роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи кінорежисури анімаційного фільму;
      - засоби створення анімаційних фільмів;
      - історію образотворчого мистецтва, архітектури;
      - основи техніки анімації (оживлення) персонажів фільму, монтажу і операторської майстерності;
      - технологію, організацію і економіку виробництва анімаційних фільмів;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує творчі та організаційно-виробничі завдання кінорежисера.

2.2. Координує і контролює роботу знімальної групи і цехів студії.

2.3. Відбирає найбільш раціональні рішення робіт, що виконуються у цехах, з метою економії коштів і своєчасного виконання плану поетапної роботи над фільмом.

2.4. Відтворює всю сцену на готових фонах (мальованих декораціях) на планувальному столі.

2.5. Через експозиційні аркуші передає вказівки кінорежисера кінооператору щодо зйомки тієї чи іншої сцени, позначає напливи, розрахунок і напрямок руху панорами, від'їзд або наїзд камери.

2.6. Бере участь у визначенні завдань художникам-оформлювачам ігрових ляльок.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асистент кінорежисера анімаційних фільмів I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.