Інструкція для посади "Гідрогенізаторник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гідрогенізаторник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідрогенізаторника 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок перевірки справності, пуску і зупинки устаткування автоклавного цеху;
      - порядок і правила регулювання технологічного режиму, роботи устаткування і засобів автоматики;
      - властивості каталізатора, водню і вимоги до них;
      - методи контролю виробництва і визначення кількості каталізатора, що вводиться в автоклави.

1.4. Гідрогенізаторник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гідрогенізаторник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гідрогенізаторник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гідрогенізаторник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес гідрогенізації жирів безперервним та періодичним методом.

2.2. Перевіряє готовність автоклавного цеху до пуску; справність усього устаткування, герметичність усіх апаратів і трубопроводів.

2.3. Визначає кількість каталізатора, що вводиться в автоклави залежно від його активності, виду жиру, який гідрогенізується, і кількості водню.

2.4. Запускає та зупиняє устаткування автоклавного цеху.

2.5. Встановлює та підтримує параметри технологічного процесу гідрогенізації.

2.6. Регулює температуру плавлення кінцевого продукту шляхом зміни кількості каталізатора і водню, що подається в автоклави.

2.7. Контролює за даними лабораторних аналізів і візуально якість жирів, що поступають на гідрогенізацію і готового саломасу.

2.8. Здійснює контроль за своєчасним подаванням каталізатора і за роботою системи очищення циркуляційного водню.

2.9. Координує роботу рафінаційного та гідрогенізаційного цехів.

2.10. Контролює додержання правил безпечного ведення робіт.

2.11. Веде встановлений облік і технічну документацію.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гідрогенізаторник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гідрогенізаторник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гідрогенізаторник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гідрогенізаторник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гідрогенізаторник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гідрогенізаторник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гідрогенізаторник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гідрогенізаторник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гідрогенізаторник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гідрогенізаторник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гідрогенізаторник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гідрогенізаторник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гідрогенізаторник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гідрогенізаторник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гідрогенізаторник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гідрогенізаторник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.