Інструкція для посади "Гідромоніторник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гідромоніторник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, конструкцію і принцип дії обслуговуваних гідромоніторів, приладів, засувок, високонапірних стояків, пульпопроводів і водопроводів;
      - технічні характеристики гідромоніторів, правила їх розбирання, збирання, установлення і балансування;
      - правила ведення розроблення розмивом;
      - фізичні властивості гірських порід і ґрунтів у сухому та мокрому вигляді;
      - класифікацію гірських порід і корисних копалин за міцністю;
      - способи, прийоми та основні схеми розмиву і гідравлічного транспортування гірських порід і ґрунту;
      - форми насадок і способи їх заміни;
      - гранулометричний склад розмиваних порід;
      - основні особливості роботи у вибої та кріплення виробок;
      - типи і види кріплення;
      - властивості кріпильних матеріалів;
      - будову жолобів на акумулювальних штреках;
      - схему пульпопроводів і водоводів на дільниці;
      - причини неполадок у роботі гідромоніторів і способи їх усунення;
      - електрослюсарну справу;
      - основи гідравліки;
      - правила експлуатації гідромоніторів;
      - основні правила охорони навколишнього середовища.

1.4. Гідромоніторник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гідромоніторник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гідромоніторник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гідромоніторник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує гідромонітором продуктивністю до 1000 куб.м/г води під час розбирання (підрізування, обвалення), змивання, розливання, транспортування грунтів і гірських порід, занурювання кесонів і спускних колодязів, намивання дамб та інших земельних споруд і відвалів.

2.2. Керує потоком пульпи і підтримує необхідну для неї консистенцію.

2.3. Забезпечує рівномірний розлив, необхідний напрям і тиск струменя.

2.4. Проводить розбирання, збирання, нарощування та укорочування водоводів і пульпопроводів.

2.5. Проводить заміну насадок і приладів.

2.6. Кріпить вироблений простір.

2.7. Здійснює подрібнення великих шматків гірських порід і ґрунту, бутування їх у штреку і пропускання по жолобах.

2.8. Відкриває і закриває засувки високонапірного стояка.

2.9. Стежить за станом жолобів пульпопровідних і водовідних комунікацій, виловлює сторонні предмети.

2.10. Здійснює обслуговування і профілактичний ремонт гідромоніторів.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гідромоніторник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гідромоніторник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гідромоніторник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гідромоніторник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гідромоніторник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гідромоніторник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гідромоніторник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гідромоніторник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гідромоніторник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гідромоніторник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гідромоніторник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гідромоніторник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гідромоніторник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гідромоніторник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гідромоніторник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гідромоніторник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.