Інструкція для посади "Мельник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Мельник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією мельника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - схеми технологічних процесів підготовки зерна до помелу, розмелювання та просіювання;
      - будову та принцип роботи розмельного, просіювального, зерноочисного та допоміжного устаткування;
      - борошномельні властивості продовольчих та фуражних культур;
      - норми витрат сировини, стандарти та технічні умови на сировину і готову продукцію;
      - умови ефективної роботи устаткування.

1.4. Мельник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Мельник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Мельник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Мельник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес розмелювання продовольчих та фуражних культур (зернових, бобових та ін.) на вальцьових млинах продуктивністю до 50 т зерна за добу та всіх жорнових млинах із виконанням операцій з підготовки зернопродуктів до помелу: очищає зернову масу від домішок, очищає поверхню зерна, гідротермічно оброблює зерно, готує помельні суміші.

2.2. Забезпечує безперебійне та рівномірне подавання зерна на розмелювання, заданий ступінь здрібнення (величини продуктів розмелювання), якість проміжного та кінцевого продукту.

2.3. Зважує, пакує та транспортує борошно.

2.4. Регулює за допомогою різних пристроїв паралельність робочих площин, верхнього та нижнього каменів жорнових посадів, вальців, правильність установлення бігуна, площини посадки обручів, швидкість руху та продуктивність.

2.5. Насікає та наковує жорна, веде балансування та встановлення посадів.

2.6. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій.

2.7. На невеликих млинах веде документацію з обліку сировини та готової продукції.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Мельник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Мельник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Мельник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Мельник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Мельник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Мельник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Мельник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Мельник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Мельник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Мельник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Мельник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Мельник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Мельник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Мельник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Мельник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Мельник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.