Інструкція для посади "Дояр 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дояр 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила доїння, годівлі, напування та утримання тварин;
      - методи підвищення молочної продуктивності тварин;
      - комплекс заходів, що забезпечують одержання чистого молока;
      - ознаки збудження у тварин;
      - раціони, норми годівлі та порядок згодовування кормів;
      - потребу корів у протеїні, вітамінах та мінеральних речовинах;
      - правила догляду за вим'ям та найчастіші його захворювання;
      - ознаки бруцельозу, ящура та інших захворювань;
      - ознаки тільності та наближення родів тварин;
      - терміни і методи запускання тварин та підготовки їх до отелення, вижереблення, окоту;
      - правила надання першої допомоги тваринам, що захворіли;
      - знання про деякі лікарські й дезінфікуючі засоби та їх застосування;
      - техніку штучного осіменіння та правила підготовки маток до нього;
      - витрати, з яких складається собівартість молока, та шляхи їх зниження;
      - правила первинної обробки молока;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Дояр 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дояр 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дояр 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дояр 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить ручне доїння корів з продуктивністю до 3,5 тис кг молока на рік.

2.2. Здійснює ручне доїння кобил, овець та кіз.

2.3. Масажує і підмиває вим'я та виконує інші операції, які впливають на швидкість і повність молоковіддачі та чистоту молока.

2.4. Виконує ветеринарно-санітарні роботи з догляду за вим'ям.

2.5. Підготовляє та роздає корми.

2.6. Чистить тварин, стійла та годівниці.

2.7. Миє і чистить молочний посуд.

2.8. Виконує заходи з поліпшення утримання тварин, годівлі збалансованими за поживними речовинами кормами з метою підвищення молочної продуктивності тварин, одержання молока високої якості та збільшення виходу телят.

2.9. Виявляє тварин в охоті та підготовляє їх до штучного осіменіння або парування.

2.10. Переводить глибокостільних корів та нетелей у визначені строки до родильного відділення.

2.11. Допомагає ветеринарним працівникам вживати профілактичних заходів щодо запобігання захворюванням тварин.

2.12. Лікує їх та проводить штучне осіменіння.

2.13. Здійснює первинну обробку молока.

2.14. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дояр 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дояр 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дояр 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дояр 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дояр 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дояр 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дояр 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дояр 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дояр 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дояр 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дояр 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дояр 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дояр 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дояр 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дояр 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дояр 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.