Інструкція для посади "Зоотехнік II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Зоотехнік II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією зоотехніка - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
      - анатомію, фізіологію і годівлю тварин;
      - досягнення науки і передовий досвід у галузі тваринництва;
      - технологію виробництва продукції тваринництва;
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - системи оплати праці;
      - державні стандарти на продукцію тваринництва;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Зоотехнік II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Зоотехнік II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Зоотехнік II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Зоотехнік II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить зоотехнічну роботу на фермах, забезпечуючи підвищення продуктивності тварин, зростання виробництва продуктів тваринництва та підвищення їх якості з найменшими затратами праці і засобів.

2.2. Бере участь у розробленні поточних і перспективних планів та завдань стосовно тваринництва і забезпечує їх здійснення.

2.3. Виконує заходи, передбачені планом племінної роботи.

2.4. Організовує раціональне використання кормів і пасовищ, кормової бази.

2.5. Забезпечує впровадження на фермах прогресивних методів утримання, годівлі та догляду за поголів'ям тварин, прогресивних систем оплати праці.

2.6. Веде роботу з підвищення продуктивності тварин.

2.7. Забезпечує ефективне використання устаткування, приміщень та інших фондів.

2.8. Бере участь у розробленні та впровадженні досконалішої технології виробництва продукції тваринництва, технічно обґрунтованих норм обслуговування.

2.9. Забезпечує ефективне застосування чинних норм з оплати праці, веде технічну документацію, організовує облік та складання встановленої звітності з зоотехнії.

2.10. Проводить роботу з підвищення кваліфікації кадрів.

2.11. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Зоотехнік II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Зоотехнік II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Зоотехнік II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Зоотехнік II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Зоотехнік II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Зоотехнік II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Зоотехнік II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Зоотехнік II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Зоотехнік II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Зоотехнік II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Зоотехнік II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Зоотехнік II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Зоотехнік II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Зоотехнік II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Зоотехнік II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Зоотехнік II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.