Інструкція для посади "Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією консервувальника шкіряної та хутряної сировини 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - державні стандарти і технічні умови на шкіряну і хутряну сировину;
      - ветеринарно-санітарні правила і правила особистої гігієни під час первинної обробки шкіряної й хутряної сировини;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє шкіряну та хутряну сировину відповідно до державних стандартів або технічних умов.

2.2. Розчісує, видаляє дефекти, чистить вручну або з використанням машин.

2.3. Розправляє шкурки на правилах.

2.4. Консервує сировину.

2.5. Повторно виправляє і доводить шкурки хутрових звірів.

2.6. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.