* *
Інструкція для посади "Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію і технологічні режими обробки, пастеризації, фільтрування та купажування оцту;
      - способи підготування бентоніту;
      - способи і порядок оброблення бентоніту перед вилученням із місткостей;
      - вимоги до якості готового оцту;
      - порядок відбору проб, методику проведення аналізів;
      - порядок розрахунку для купажування оцту;
      - порядок ведення обліку і звітності.

1.4. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технологічні процеси пастеризації, оброблення бентонітом, фільтрації та купажування сирого оцту, що містить живі оцтовокислі бактерії.

2.2. Відбирає проби.

2.3. Визначає необхідне дозування бентоніту.

2.4. Готує бентонітові суспензії необхідної концентрації відповідно до технологічних інструкцій.

2.5. Здійснює зливання обробленого оцту, фільтрацію його на фільтр-пресі або картоновому фільтрі.

2.6. Промиває та перезаряджає фільтр.

2.7. Контролює якість готового оцту.

2.8. Перекачує та здає готовий оцет до відділення розливу.

2.9. Здійснює розмішування, промивання, вилучення суспензії бентоніту зі збірника.

2.10. Промиває фільтраційні та купажні місткості.

2.11. Веде виробничу документацію.

2.12. Виявляє та усуває дрібні несправності в роботі устаткування.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник з оброблення та купажування оцту 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.